DAGENS ORD: ”Jeg kalder jer ikke længere tjenere, for tjeneren ved ikke, hvad hans herre gør; jeg kalder jer venner, for alt, hvad jeg har hørt af min fader, har jeg gjort kendt for jer.” Johannes 15:15

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Tro og tvivl...

Hej...

Jesus er Kristus kommet i kød. 2 Joh 1,7

Hvis jeg forstår dette rigtigt, så er Jesus og Gud en og samme "person". Det må det jo være, når kristendommen er en monoteistisk religion.

Men jeg forstår ikke hvorfor, at Gud kan forlade Jesus på korset(Matt. 27,46), nu når de er en og samme person.

Ps. Jeg er kristen og ved at det er en treenig Gud. (Gud, søn og Helligånd)

Svar:

Hej Lene

Den forståelse vi har af Gud, har vi fra det vidnesbyrd, Gud har aflagt om sig selv både i sit skaberværk, og i den åbenbaring som Bibelen giver os.

Noget af det som understreges stærkest i skriften, er Guds enhed, som du også selv er inde på i din mail. Det slås fast igen og igen i Gammel Testamente: "Hør, Israel, Herren vor Gud er én". (5. Mos. 6:4.) og i det Nye Testamente finder vi den samme bekendelse. Paulus siger: "Der er én Gud"(1.Tim.2:5), Jacob siger: "Du tror, at Gud er én": (Jak.2:19), Jesus selv bekræfter det samme: "Den eneste, sande Gud (Johs.17:3)

Det hebraiske ord, som bruges om Guds enhed, bliver også brugt om ægteskabet: ”… de to skal være ét kød. Den viser, at den enhed Gud har er en sammensat enhed. Guds enhed udfolder sig i tre indre væsenseksistenser, der benævnes Fader, Søn og Helligånd. Udtrykket treenighed findes ikke i skriften; men treenighed bliver bekræftet på forskellig vis hele vejen gennem skriften.

Det er ikke så let at definere Gud. Vor kapacitet er ikke stor nok til at fatte Ham. Gud eksisterer på et højere plan og i en anden dimension af liv, og vi kan ikke beskrive ham. Gud er meget større, end hvad vi kan udtrykke. Skriften bekræfter det selv: "Han, (Gud) den eneste, som har udødelighed og bor i et utilgængeligt lys, og som intet menneske har set eller kan se"(1.Tim.6:16.)

Vi ved i virkeligheden ikke mere om Gud end det, han selv har åbenbaret; Ingen har set ham eller indkredset ham. Han er uendelig meget større end det ham har skabt; men vi kan ha´ tillid til, at han har åbenbaret det, der skal til, for at vi kan blive frelst.

"Ingen har nogen sinde set Gud; den Enbårne, som selv er Gud, og som er i Faderens favn, han er blevet hans tolk." (Joh.1:18) Gud har sendt os en tolk, siger skriften. Ved Jesu historiske indtræden i verden, kommer han som sand Gud og sandt menneske, og han træder ind i tiden for at leve på vore vilkår. Den Gud, som ingen har set, bliver nu ”tolket” til noget, som vi kan forholde os til.

Se på Jesus, og du ser lige ind i Guds hjerte. Lyt til ham, og du vil fatte og forstå, hvad Gud tænker og føleler. Modtag hvad han siger, og du lytter til Guds udfordrende tilbud. Prøv at forstå hvorfor han døde, og du lærer Guds kærlighed at kende.

Gud straffede ikke en uskyldig i stedet for dig og mig, som er skyldige. Det ville være uretfærdigt – og slet ikke være nogen stærk forkyndelse af Guds kærlighed; men går det op for os, at Gud, i Jesus Kristus, tager ansvaret for dit og mit liv ved at dø for os, åbenbares Guds kærlighed i Jesu kors. Gud straffer ikke en eller anden tilfældig, han tager straffen selv i sin søn. Han tager skylden på sig for dig og mig.

En har sagt det sådan: Gud ofrede Gud til Gud. Det vil sige, treenigheden greb ind for at frelse os. Hvem kan fatte dybden i dette? Paulus udtrykker det sådan:
”O, dyb af rigdom og visdom og indsigt hos Gud! Hvor uransagelige er hans domme, og hvor usporlige hans veje. Thi hvem kender Herrens tanker, eller hvem kan være hans rådgiver?” (Rom.11:33)

Skaberværket var altså ikke uden Gud da Jesus døde. Selv i døden er Gud suveræn.
Svaret af:
 
Leif Rasmussen

Leif Rasmussen, Er ikke længere aktiv

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk