DAGENS ORD: ”Han mætter dit liv med gode gaver, du bliver ung igen som en ørn.” Salme 103:5

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Sort arbejde

Hej netkirke
Håber I kan hjælpe mig med nedstående spørgsmål.
Hvad siger biblen egentlig om sort arbejde? Er det en synd eller hvilken betydning har sort arbejde inden for den kristne tro?
Hvem bliver snydt er det GUD man snyder hvis man udfører eller får udført sort arbejde?
Er sort arbejde ok, eller vennetjenester eller hvad er ok, hvis man følger biblen og vil være retfærdig for GUD?
På forhånd tak!

Svar:

Bibelen siger ikke direkte noget om sort arbejde. Begrebet er af nyere dato og er nøje knyttet til den skattelovgivning, vi har i dag. Men emnet ”skat” er ikke af ny dato. Det nævnes flere steder i Bibelen.

(Mark.12:14) ”De kom hen og sagde til ham: »Mester, vi ved, at du er sanddru og ikke retter dig efter andre, for du gør ikke forskel på folk, men lærer sandt om Guds vej. Er det tilladt at give kejseren skat eller ej? Skal vi betale, eller skal vi ikke betale?« Men Jesus gennemskuede deres hykleri og sagde til dem: »Hvorfor sætter I mig på prøve? Ræk mig en denar, så jeg kan se den!« v16 De rakte ham én. Og han spurgte dem: »Hvis billede og indskrift er det?« »Kejserens,« svarede de. v17 Jesus sagde til dem: »Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er!« Det er en speciel situation, hvor de prøver at stille en fælde for Jesus; men Jesu linie er klar. Vi skal betale skat til kejseren.

(Rom 13,7) Giv alle, hvad I skylder dem: den, der har krav på skat, skat; den, der har krav på told, told; den, I skylder frygt, frygt; den, I skylder ære, ære.

Bibelen er også klar, når det gælder vort forhold til de myndigheder, vi har over os, og den lovgivning som vi er underlagt. (Rom 13:1) ”Alle skal underordne sig under de myndigheder, som står over dem, for der findes ingen myndighed, som ikke er fra Gud, og de, som findes, er forordnet af Gud.”

I Danmark taler vi meget om "sort" arbejde. - Hvis man er ny på arbejdsmarkedet, og ikke er sikker på, hvad der tales om, kan det give nogle katastrofale konsekvenser.
Det er sort arbejde, hvis du får tilbudt og accepterer et job, hvor hverken du eller din arbejdsgiver fortæller skattevæsenet om udbetalingen af din løn, altså arbejder uden regning og lønseddel.
Lovgivningen er klar nok. Hvis skattevæsenet og politiet foretager en razzia - den slags sker ikke tit, men når det sker, klapper fælden hårdt i: sort arbejde er ulovligt, og straffen er bøde, eller i grovere tilfælde fængsel.

Bibelen forpligter os til at holde landets love. Den eneste undtagelse der gives er, hvis myndighederne vedtager love, som er i direkte modstrid med Guds ord, så skal vi adlyde Gud mere end mennesker, ellers skal vi, for vor egen samvittigheds skyld, adlyde landets love.

Det kristne kærligheds bud forpligtet os til at hjælpe hinanden, men det er der også taget højde for i lovgivningen. Vennetjenester er ikke skattepligtige; men det er en ”gråsone”, og det kan til tider være svært at finde hvor grænsen går. Vennetjenester betragtes som ydelser mellem familie, venner og lignende, som skyldes almindelig hjælpsomhed, gavmildhed eller socialt engagement. Vennetjenester skal ydes uden for erhvervslivet og indenfor privatsfæren, og de skal være af uformel og ikke-kommerciel natur.
Skatterådet har formuleret det sådan: Vennetjenester, mellem nærtstående, er et normalt led i privatlivet og er en væsentlig forudsætning for, at relationer mellem mennesker kan bestå. De typisk anvendte kriterier der afgrænser vennetjenester er bl.a., at der arbejdes vederlagsfrit, at der ikke erlægges nogen modydelse, at der ikke er tale om gensidig bistand eller krav på hinanden, samt, at der ikke føres regnskab med udvekslingen af ydelserne. I virkelighedens verden er vennetjenester vel egentlig styret af en fælles opfattelse af, "at den ene tjeneste er den anden værd", men alle må være indforstået med, at begrebet ikke kan bruges som et aktuelt krav over for den, der yder vennetjenesten.

Håber dette kan være til hjælp for dig!
Svaret af:
 
Leif Rasmussen

Leif Rasmussen, Er ikke længere aktiv

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk