DAGENS ORD: ”Stræb efter fred med alle og efter den helligelse, uden hvilken ingen kan se Herren.” Hebræerne 12:14

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Udstedelse af dåbsattest på andre sprog til udlandet

Jeg behøver en dåbsattest på fransk, og har henvendt mig til kirken, hvor jeg er døbt, men de har meddelt at de kun kan udstede dansk eller dansk-engelsk dåbsattest.

Hvilke sprog kan man få sin dåbsattest udstedt på, og kan man forvente at få dåbsattest på alle disse sprog på alle kirkekontorer?

Jeg ser, af flere svar her på Netkirken, at når dåbsattesten skal sendes pr. post til udlandet, sendes den til en trediepart (en dansk kirke e.l.?) nær personen som skal have attesten og at attesten så skal afhentes dér mod forevisning af legitimation. Gelder dette også inden for Norden?

Peter Stig Hansen

Svar:

Hej Peter,
Da der er mange forespørgsler om attester til brug i udlandet, har jeg undersøgt nødvendigheden af at få udskrevet attester på andre sprog end engelsk, som er det, ethvert kirkekontor i Danmark kan gøre.
Langt de fleste europæiske lande accepterer fint en attest legaliseret på engelsk. Mit gæt er, at det bestemt også gælder Frankrig - i Norden (Norge/Sverige) er en alm. dansk attest fint.
Hvad angår det med at sende en attest til den nærmeste kirke/ambassade vil det jo kun være aktuelt, hvis personen ikke kan afhente attesten i Danmark på kirkekontoret - stadig mod forevisning af legitimation. Hele dén proces handler jo blot om, at vi fra kirkekontorernes side ikke ønsker at sende attester med CPRnumre ud i verden uden sikkerhed for, at det er den rigtige person, der modtager den.
Håber det er svar nok,
alt godt og Guds velsignelse,
Signe, netpræstSvaret af:
 
Signe Dorthe Voldby

Signe Dorthe Voldby, Præst
Netkirken

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk