DAGENS ORD: ”Vær ingen noget andet skyldig end at elske hinanden; for den, der elsker andre, har opfyldt loven.” Romerne 13:8

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Lutheraner ??

Kære Netkirken - hvad vil det egentlig sige at være Lutheraner ? Jeg kommer selv i Folkekirken og mener selv at være Lutheraner, uden helt at vide hvad det er !
Jeg vil også gerne vide hvad det vil sige at være Grundtvigianer.
På Fårhånd tak

Henning Klausen

Svar:

Kære Spørger.

Hvad vil det sige at være Lutheraner? For mig er det at være med i hele den kristne kirke på jorden.
Hvis vi sammenligner den kristne kirke med et træ, så består rødderne af alt det, Gud har givet os gennem Jesus og Helligånden. Stammen er de første kristne, der selv oplevede at gå sammen med Jesus på de støvede veje, - og som oplevede både Jesu lidelse, død og opstandelse og Helligåndens komme Pinsedag.
De nederste grene på træet er de forskellige oldkristne kirker, - f.eks. de ortodokse kirker, den koptiske kirke og den katolske kirke.
Længere oppe kommer nye grene, som er reformationstidens kirker fra 1500-tallet, - f.eks. de reformerte kirker, den anglikanske kirke og den evangelisk-lutherske kirke.
Senere igen kom nye kirkedannelser til, - f.eks. baptistkirkerne, pinsekirkerne, de apostolske kirker og Missionsforbundet.

Martin Luthers største betydning er for mig, at han gjorde det klart, at vi ikke frelses ved egne gerninger eller egen fortjeneste, - men at vi må tro, at Jesus gennem sin lidelse, død og opstandelse har "betalt" for os. Læs selv Luthers forklaringer til Trosbekendelsen, - som står i Luthers lille katekismus bag i salmebogen.

Med hensyn til at være Grundtvigianer, - så betyder det at man er præget af N. F. S. Grundtvig og hans tanker, salmer og øvrige litteratur.
Lidt generaliserende kan man sige, at Grundtvig lagde meget vægt på 1. tros-artikel (Gud som skaberen), - Martin Luther lagde meget vægt på
2. tros-artikel (Jesus som frelseren) - og bl.a. Pinsekirkerne lagde(lægger) meget vægt på 3. tros-artikel (Helligåndens virke).

Jeg beklager, at dette svar ikke er særligt uddybende,. - men jeg håber, at det kan hjælpe dig lidt på vej.

Det vigtigste er dog ikke, hvad vi kalder os, - men hvad vi er, - hvem vi ønsker at høre til hos, - og her er det hverken Martin Luther eller N. F. S. Grundtvig, det drejer sig om.
Det er min overbevisning, at hverken Martin Luther eller N. F. S. Grundtvig ville bryde sig om, at nogen skulle kalde sig noget, der henviste til deres navne. De ønskede tværtimod begge at henvise direkte til Gud - til Faderen, Sønnen og Helligånden.

Det vil også jeg gøre!

Med venlig hilsen
Ivan L. Jakobsen
Svaret af:
 
Ivan L. Jakobsen

Ivan L. Jakobsen, Tidligere sognepræst
Netkirken

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk