DAGENS ORD: ”I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. v11 Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb.” Efeserne 6:10

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Peter og Paulus

Hej! Ved læsning i NT er jeg nogle gange stødt på uoverensstemmelser imellem Peter og Paulus. Peter, der specielt er udpeget af Jesus til at være klippen, Kirken skal bygges på, bliver direkte modarbejdet af Paulus nogle steder. I Galatherbrevet hænger Paulus Peter ud for at følge den gamle lov og ikke Jesus. Det forekommer mig ikke bevist, da Peter netop sad og spiste sammen med ikke-jøder, og også da Herren 3 gange viste Peter, at han kunne spise alle ting (dugen, som kom ned fra himlen, da Peter sad på taget). I mine øjne forekommer Paulus uendelig fordømmende og egenrådig i forholdet til Peter. Hvordan ser man på de to i Netkirken? Hilsen Helle Kofod

Helle Kofod

Svar:

Hej Helle.
Jeg tror at du har fået Paulus og hans forhold til Peter galt i halsen.

Den beretning med Peter og dugen med fødevarerne du henviser til i Apostlenes gerninger, hænger nøje sammen med en uoverensstemmelse vedrørende omskærelsen.
Det var ikke en uoverensstemmelse mellem Peter og Paulus.

Det var nogle af jøderne fra farisærenes parti der hævdede, at de nye kristne skulle lade sig omskære.
Dette taler Paulus imod. Og for at det ikke kun skulle være ord fra ham alene- og for ikke at vække splid, rejser han til Jerussalem for at rejse sagen hos apostelene.

Peter træder frem og beretter om at Herren har vist Peter 3. gange, en dug der blev sendt ned fra himlen med al slags føde.
Herren havde påtalt over for Peter: At det som Herren har erklæret for rent, det skulle Peter ikke holde for urent. Peter oplevede at komme til ikke-jøder, der får troen. Dette var noget nyt for Peter. Det var samtidig en brydning, at tanken om at frelsen kun var til jøderne.

Det er med disse oplevelser at Peter træder frem i Jerusalem.
Derfor beslutter apostlene at de nye i troen ikke skal omskæres - helt i Tråd med Paulus opfattelse.
For at de gamle jøder ikke skulle tro at det var en fiks ide fra Paulus, så tager to af Apostlene med Paulus, med skrivelse fra apostlene og de to apostle kan med egen mund berette fra mødet.

Apostlenes gerninger 15:28-29

Thi Helligånden og vi har besluttet ingen yderligere byrde at lægge på jer ud over det nødvendige. At i afholder jer fra afgudsofferkød og blod og kød fra kvalte dyr og fra utugt. Når i holder jer derfra, handler I ret. Lev vel.

Jeg håber at du kan bruge svaret.

Med venlig hilsen
Alex WallinSvaret af:
 
Alex Wallin

Alex Wallin, Redaktør og webmaster
Netkirken

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk