DAGENS ORD: ”Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer.” Johannes 14:26

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Krige i Bibelen

Hvorfor var der så mange krige i det gamle testamente i biblen?
Gud hjalp Israel med at med at slå fjenderne ihjel. Jeg troede at Gud ønskede fred!

Lars Danielsen

Svar:

Respons på spørgsmålet:
Hvorfor var der så mange krige i det gl. testamente i bibelen?
(Gud hjalp Israel med at slå fjenderne ihjel. Jeg troede at Gud ønskede fred).

Jeg mener ikke der er et endegyldigt, et rigtigt svar på dette spørgsmål. I hvert fald ikke et svar jeg ville anse for et fyldestgørende svar.
Det er derfor nødvendigt at nøjes med antagelser. Meninger som folk der gennem studier af skriften og jødernes historie er kommet frem til.

Skaberen har udstyret mennesket med en fri vilje og dermed er der følgelig givet mulighed for at tro, tænke og gøre nogenlunde som man vil. Eller rettere, som man kan tillade sig i forhold til den gældende kultur og sædvane.

Alle kulturer har skrevne eller uskrevne love eller leveregler og forbryder man sig imod disse er man hjemfalden til straf.

Menneskets udvikling er en proces der skal forstås med denne baggrund. Vor demokratiske samfundsledelse er ikke bare noget der var oprindeligt, men er blevet til under hårde kampe. Se blot på de mange regimer i verden der selv i vor oplyste tid slet ikke forstår de mest enkle leveregler, set med vore øjne.

Det er altså en generel "kendsgerning" at der skal tid og modning til for at kunne udvikle civilisationen til den forståelse vi, i hvert fald i vor del af verden anser for væsentlig.

På den tid det gamle testamente omhandler, altså fra omkring år 0 og en 5-6 årtusinder før Kristus, var de folkeslag der befolkede den kendte del af verden på et meget primitivt stadium på mange områder. Selvfølgelig var der højt udviklede kulturer som den ægyptiske, den babylonske o.a., men de fleste af de omtalte folk eller stammer der beboede det gamle Kanaén var kulturer med grusomme skikke (menneskeofringer for eks. var stærkt anvendt hos de der dyrkede guden Baal. Frugtbarhedsgudinden Astarte var legaliseret prostitution via de enorme, kostbare templer der havde sin udbredelse helt op i tiden omkring vor tidsregnings begyndelse. Der var mange andre guddomme der ikke lader de nævnte noget efter).

Befolkningerne led under disse grusomme kulturer og Gud, der jo ikke kun er jødernes Gud, men hele verdens Gud og skaber greb ind ved at kalde hebræerne til en særlig mission i tiden og Han brugte derfor disse som en opretter af retfærdighed ved at udrydde "det onde i samfundene".

På en måde mener jeg, at man kan sige, at de nævnte degenererede kulturer var modne til at måtte ophøre, de var blevet vildskud på den menneskelige stamme.
Man kunne sammenligne med Hitlers forfærdelige regime eller Telebaneregimets rædsler, Også her må der gribes ind for at stoppe vildskuddene og deres helt uoverskuelige følger.

Man opererer med to begreber omkring Guds medvirken. Man kan tale om "Guds tilladelige vilje" - at Han lader ting ske i en vis udstrækning, her skal man tage den frie vilje og handlingernes konsekvens i betragtning.
Det andet begreb er "Guds perfekte vilje" - altså det Han ønsker skal ske for det skabte. Her er det, at udsendelsen af Hans søn Jesus Kristus til jorden kommer ind i billedet.
Jesus, altså Gud, kom til jorden og blev som et menneske for netop at kunne lede mennesket ind i Skaberens perfekte vilje. Han kom ikke med tvang, men med et tilbud, en motivering til os om at vælge det liv i fred og forståelse, med gensidig respekt og kærlighed til hinanden som vi er bestemte til.

Det er en fastslået kendsgerning, at "ting,(handlinger og tanker) har sin pris", at der skal betales for alt i dette liv. Begreber som retfærdighed og dom er ikke til at komme udenom i tilværelsen.
Ord som "man ligger som man reder" er realistiske begreber.

Mennesket er skabt med den frie vilje og dermed også disponeret til at handle forkert, vi er som bibelen siger det: alle syndere og mangler retfærdigheden fra Gud, (se Romerbrevets 3.kapitel vers 23. (den forrige oversættelse).

PS. Det er rigtigt, at det er meget svært at forstå, at Gud tillader at onde ting får lov at ske når vi på den anden side ved, at Gud er kærlighed og har omsorg for den enkelte - men den fri viljes misbrug forklarer en del, synes jeg. Dertil komme, at udryddelsen af ondskab nødvendigvis må foregå, også selvom vi ikke forstår så meget af sammenhængen.
Vi kan håbe på, at vi i vor verden lærer at lytte til Skaberens perfekte vilje/ønske og derved får en bedre verden. Selvom der ikke er meget der tyder på, at vi lærer ret meget.

NB. En bog jeg kunne anbefale der omhandler emnet er den svenske præst Harry Månsus: "Shalom jord"Svaret af:
 
Ole Bækgaard

Ole Bækgaard, Netpræst

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk