DAGENS ORD: ”Jeg kalder jer ikke længere tjenere, for tjeneren ved ikke, hvad hans herre gør; jeg kalder jer venner, for alt, hvad jeg har hørt af min fader, har jeg gjort kendt for jer.” Johannes 15:15

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Straf i generationer?

Jeg har endnu et spørgsmål, jeg håber I vil hjælp med at besvare.
I de ti bud (2 mos 20: 5)står der at gud straffer fædres skyld på børn, børnebørn, og oldebørn! er det stadig gældende i dag og hvordan skal jeg så se på det skriftsted der hedder Jeramias 31:29-34??

Tak for jeres altid gode svar!

Svar:

Kære LV

Det skriftsted, du taler om, lyder sådan:
”Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden. Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig; men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.” (2.Mos. 20:5)

Gud forholder sig til os mennesker gennem pagter. En pagt er en slags overenskomst som forpligter begge parter. De 10 bud er en pagt, som Gud opretter med Israels folk. Han siger til Israelerne: ” I må ikke tilbede afguderne.”, Hvis du overholder min pagt, vil jeg velsigne dig i tusinde slægtled; men hvis du bryder den, vil jeg straffe fædrenes synd indtil fjerde slægtled.

Sådan var lovens pagt. Israels folk kunne imidlertid ikke overholde deres del, og det fik konsekvenser for dem, for Gud overholder altid sin del af pagten. Men Jeremias profeterer og siger, at der vil komme en dag, hvor Gud slutter en ny pagt med Israel.

(Jerm.31: 29-34)
”Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus, en pagt, der ikke er som den, jeg sluttede med deres fædre, den dag jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af Egypten. De brød min pagt, skønt det var mig, der var deres herre, siger Herren. Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren: Jeg lægger min lov i deres indre og skriver den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk.”

Guds pagter er evige; men Gud beslutter i sin visdom og kærlighed at oprette en ny pagt, da vanskeligheder, med at holde den gamle, viste sig. Pagten om 10 bud bliver altså ikke ophævet, den er fortsat indeholdt i den nye, men den nye er anderledes og bedre, siger Jeremias. Den pagt, profeten ser i det fjerne, er den nye pagt i Jesus Kristus.

Kristendommen hviler altså også en pagt. Den viste sig at indbefatter både jøder og os hedninger. For at få del i pagten må man omvende sig og tro på Jesus og modtage den ”nye fødsel”, og ved dåben bekræfte sit tilhørsforhold og tro på Jesu død og opstandelse, som er dåbens indhold, og deltage i nadveren, i det kristne fællesskab, som er den nye pagts måltid.

Som tidligere nævnt er den gamle pagt (de ti bud) indeholdt i den nye pagt. Vi og vore fædre har ikke holdt budene og er derfor alle hjemfaldne til straf. Men Jesus Kristus gik imellem og tog straffen i stedet os. Lovens hårdeste straf ramte Jesus. (Også straffen, som ellers ville ramme børn, børnebørn og oldebørn) Han tog straffen, for at vi kunne få velsignelsen - lovens velsignelse (i tusinde slægtled). Da vi ikke kunne overholde loven, gjorde Jesus det for os, ved at leve et perfekt liv uden synd.

Den nye pagt er fantastisk, i sin kærlighed og visdom fjernede Gud lovens forbandelse fra os alle; men det er klart, hvis ikke vi vil tro og tage imod, at Jesus har taget straffen for os, så kommer vi selv til at bære den, det er pagtens konsekvens.

”For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.” (Johs. 3:16)


Svaret af:
 
Leif Rasmussen

Leif Rasmussen, Er ikke længere aktiv

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk