DAGENS ORD: ”Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt, underfulde er dine gerninger, jeg ved det fuldt ud!” Salme 139:14

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Gude sønnerne

I det gamle testamente tales der om gudesønner. Hvem er de?

Svar:

Hej LB

Dit spørgsmål omtales i 1. Mos 6,1-2: ”Da menneskene begyndte at blive talrige på jorden og fik døtre, så gudssønnerne, at menneskedøtrene var smukke. Blandt dem tog de sig alle de koner, de havde lyst til.
Og i 1. Mos 6,4 læser vi: ”Dengang gudssønnerne gik ind til menneskedøtrene og fik børn med dem — men også siden hen — var der kæmper på jorden. Det er heltene, navnkundige mænd fra ældgamle dage.”

Gudssønnerne omtales i menneskehedens aller første historie, og oplysningerne om dem er både sparsomme og gådefulde. Mange har ligesom dig stillet spørgsmål om dem: Hvem er de? Hvor kommer de fra? Hvad er årsagen til, at netop deres børn blev til en slægt af kæmper på jorden, der gik ry om? Der findes forskellige tolkninger af det. Jeg støtter min forståelse til, hvad skriften i øvrigt siger om det, og det vil jeg gerne dele med dig.

Det ser ikke ud til at være efterkommere af Adams søn Set, bl. a. fordi de omtalte ægteskaber, som bliver indgået, er i befolkningstilvækstens begyndelse. Kain blev forkastet på grund af brodermordet, og Set blev udvalgt til at videreføre slægten på Jorden, så det er nærliggende at tro, at gudssønnerne er Sets efterkommere; men Set fik først en søn ca. 235 år efter Skabelsen, altså lang tid efter befolkningstilvækstens begyndelse, så derfor er det ikke sandsynligt, at det er Sets efterkommere.

Betegnelsen gudssønner antyder også en særlig status. De må være udgået fra Gud og ikke fra mennesker. Det tyder derfor på, at det i virkeligheden er faldne engle, der er tale om, som i deres faldne tilstand indgår disse meget lystbetonede forbindelser med kvinderne på jorden. (Måske en form for orkultisme)

At gudssønnerne er engle støttes i Jobs Bog (Job 1:6) ”En dag kom gudssønnerne og trådte frem for Herren; blandt dem var også Satan.” Gudssønnerne her er engle, som træder frem for Gud. Satan var en af dem. Før han gjorde oprør mod Gud, var han en meget højt placeret erkeengel. Her bekræftes det altså, at gudssønnerne er engle.

I Ny Testamente læser vi (2. Pet. 2; 4) ”Gud skånede jo ikke de engle, som syndede, men styrtede dem i afgrunden, hvor de holdes i mørkets lænker indtil dommen…” Her bekræftes det, at der findes faldne engle, som er blevet straffet af Gud; og det er sandsynligvis den ovenfor nævnte episode, Peter henviser til. For konteksten i Første Mosesbog viser tydeligt at det, disse faldne engle gjorde, var en skændig handling i Guds øjne, og handlingen var medårsag til at Guds dom kom over menneskeheden, og det er jo netop det, Peter henviser til.Svaret af:
 
Leif Rasmussen

Leif Rasmussen, Er ikke længere aktiv

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk