DAGENS ORD: ”Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt, underfulde er dine gerninger, jeg ved det fuldt ud!” Salme 139:14

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Biblen

Hvilken autoritet skal jeg tillægge biblen?

Gabriel

Svar:

Svar til Gabriel

”Hvilken autoritet skal jeg tillægge bibelen” spørger du og svaret er enkelt hvis jeg skulle svare ud fra min personlige tro på Gud som almægtig Gud og skaber.
Hvis man ville stille spørgsmålet: Er bibelen Guds ord eller er Guds ord i bibelen ville jeg svare et klart ja til begge spørgsmål velvidende at mange kristne i dag kun ville svare ja til den sidstnævnte formulering.
For mange mennesker kan det kan være vanskeligt at tro på ting man slet ikke kan få til at hænge sammen i et almindeligt menneskeliv hvor vi er oplærte i at man ikke skal tro på ting der ikke kan måles og vejes osv.
For at kunne tillægge bibelen autoritet er man, efter min opfattelse, nødt til at erkende, at der også findes en åndelig verden og at man kan erfare ad anden vej end den rent materielle og fornuftsbaserede.
For at kunne betragte bibelen som Guds ord og derfor tillægge den autoritet er det selvklart nødvendigt at man tror på Gud og prøver at leve efter hans vilje sådan som vi får det anvist i bibelen.

Jeg har altid praktiseret dette, at jeg læser ordet som det står i bibelen og jeg beder så Guds ånd, det bibelen kalder Helligånden om at åbne skriften for mig så jeg fatter hvad der menes. Helligånden kan på en måde sammenlignes med et lys der rettes mod ordet og dermed gør dette læseligt og forståeligt. Ikke altid er betydningen så klar som jeg kunne ønske det, men Ånden ændrer dette og giver det mening.

Helst ville jeg kunne svare dig mere konkret hvis jeg vidste om der er særlige ting du tænker på. Et generelt svar er ikke altid det letteste. Man kan altid finde nuancer og forskelle i de mange oversættelser vi har fra grundsproget og der kan let blive anledning til forskellige opfattelser. Men tager vi Guds ånd med i læsningen vil man også finde det man søger, er jeg overbevist om!
Med andre ord: jeg tillægger bibelens ord sammen med Helligånden den ultimative autoritet.

Venlig hilsen
Ole BækgaardSvaret af:
 
Ole Bækgaard

Ole Bækgaard, Netpræst

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk