DAGENS ORD: ”men sandheden tro i kærlighed skal vi i ét og alt vokse op til ham, som er hovedet, Kristus.” Efeserne 4:15

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Lukas evangeliet.

1)
Hvordan skal Lukas evangeliet kap.6 v.24 forståes? "Ve jer,I, som er mætte, thi I skal hungre."
"ve jer, I som nu ler, thi I skal sørge og græde." Det kan jeg ikke rigtig finde mening i.??

2)
Lukas kap.8 v. 16
Der står noget med at man ikke skal stille sit lys under en skæppe og videre at "thi den som har ham skal der gives og den ,som ikke har fra ham skal endog det tages, han synes at have."
Det kan jeg heller ikke rigtig finde mening i. ???

3)
Endelig mit yndlings spørgsmål til præster:
Der står flere steder i bibelen at den som tror på Jesus skal få evigt liv, men den som ikke gør,er fortabt. Tager du det bogstaveligt?
Det gør jeg nemlig ikke. Jeg tror nemlig ikke at vi mennesker skal gå og dømme hinanden sådan.
Hvordan forholder du dig til det udsagn i bibelen.

Svar:

Kære Anne

Om end du i dine spørgsmål afslører, at dit ærinde måske mere er at ville ”diskuterer” end reelt finde svar på dine spørgsmål, vil jeg alligevel søge at svare på dine spørgsmål.

1)
Mht. Luk 6,24, skal dette vers ses i sammenhæng med de foregående vers, hvor Jesu attitude synes at være den stik modsatte: ”Salige er I, som er fattige, for Guds rige er jeres. Salige er I, som sulter nu, for I skal mættes. Salige er I, som græder nu, for I skal le.”

Udtrykket ”Ve jer” refererer i grundteksten ikke til et vredesudbrud, men udtrykker mere en sorg, medynk og beklagelse. Det som Jesus derfor siger i v. 24 er mere: ”Stakkels jer som …….” Med dette hentyder Jesus ikke til alle der er rige, mætte, ler eller som folk taler godt om, men om dem der søger sin trøst alene i disse ting. Det er derfor to forskellige grupper mennesker Jesus taler til i hhv. v. 20 og 24. Den førstnævnte gruppe, er dem der søger sin trøst i Gud og som i denne verdens øjne måske ikke regnes for noget.


2)
Lukas kap.8 v. 16-18 taler om hvad vi gør med de ting, vi får betroet af Gud. Præcis som lignelsen med de betroede talenter. (Matt. 25) Den Gud åbenbarer sin sandhed for, skal også gøre brug af den indsigt og viden han har fået. Ellers vil han, som Jakob udtrykker det, være som en glemsom hører, der nok ser sig selv i et spejl, men går bort og har straks glemt, hvordan han så ud. (Jak 1,22-25)
Hvis du får et lys, som er til at lyse op med, og så gemmer det til side, hvad nytte har du og omverdenen så af dette? Brug det du har fået betroet. Den indsigt, den kærlighed, de evner og talenter du har fået, brug det til noget konstruktivt. ”Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv.” Gud vil meget naturligt ikke give den person mere, der end ikke kan forvalte det lidt han har fået.


3)
Om jeg tager Jesu ord bogstaveligt, når han taler om, at der er mennesker der vil gå fortabt? Ja, hvordan kan jeg andet? Hvorfor skulle jeg ikke tro på hans ord her, blot fordi det ikke er så bekvemt for mig, eller måske ikke lige passer ind i min lille lommefilosofi? Hvem har størst indsigt – Gud eller jeg?
Det er på ingen måde op til mig at dømme – heldigvis. Gud er vores dommer – om ”bolden er dømt inde eller ude”, har jeg ingen mulighed for at se, derfra hvor jeg står. Det kan kun liniedommeren.
Men….. om jeg nu har valgt et liv adskilt fra Gud og ikke ønsker at leve livet sammen med ham, hvor godt vil det da være for mig, at skulle blive ”idømt” en evighed sammen med ham? Gud er hellig og ren, og alt urent og alt der søger at komme mellem Gud og mig, vil blive fortæret i lyset af hans hellighed.

Når du vælger ikke at tro på Jesu ord, og i princippet siger, at ingen går fortabt, er det dig der dømmer. Du dømmer blot alle ”bolde inde”. Er den dom da mere rigtig og retfærdig, end at lade Gud afgøre det?

Med ønsket om, at du må opleve og erfarer livet med Gud.



Svaret af:
 
Claus Bækgaard

Claus Bækgaard, Præst
Bykirken

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk