DAGENS ORD: ”Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer.” Johannes 15:12

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Hvem kommer med?

Man siger at kun troen frelser, gerninger gør det ikke!
Hvordan hænger det sammen med det skriftsted om de 10 brudepiger hvor de 5 tilsyneladende ikke kommer med?
Man siger også at Ham som begyndte også er Ham som fuldender. Hvordan kan jeg være sikker på at jeg så har gjort alt det GUD forventer af mig og hvordan ved jeg at jeg kommer med?

Svar:

Kære LB

Dine spørgsmål er helt inde og røre ved kernen af det kristne evangelium og hvad man til tider kalder ”frelsesvisheden”. Hvordan ved jeg, at jeg er frelst?

Ordet ”frelst” betyder i sin oprindelse faktisk ”fri hals” og referer til den frigivelsen af slaver. Det var lænken om halsen, som slaverne havde på i fangenskab, som blev taget af dem. Ordet bruges også om situationer, hvor man er kommet i en ulykke, som man så bliver reddet fra. I begge tilfælde er man med andre ord i en situation, hvor det ikke ser alt for godt ud, og som man så bliver reddet ud fra.
Med dette lille ord studium vil jeg blot pege på, at vi alle befinder os i en situation, som absolut ikke ser for godt ud for os. Når man i kristendommen så taler om ”frelse”, er det fordi Gud, i Jesus Kristus, har taget initiativ til at redde os ud af denne situation. Det er ikke noget vi kan gøre os fortjente til på nogen måde, men Jesus er den redningskrans, Gud har kast ud til os. Om vi vil gribe den og tage fat i den, er op til os. Det er med andre ord troen alene, der frelser os.
Begrebet ”tro” kan dog også være en speciel størrelse, der kan være svær at definerer. Den hellenistiske forståelse af hvad ”tror” er, og som vi i den vestlige verden er meget præget af, er tro på et abstrakt plan. Det er noget vi forholder til på et teoretisk plan. I den mellemøstlige forståelse af, hvad tro er, finder vi en meget mere jordnær forståelse, der automatisk er knyttet til en handling. At tale om tro, uden denne tro også naturligt vil få nogle konkrete konsekvenser, giver derfor ingen mening. Derfor siger Jakob da også:
”Hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, han har tro, men ikke har gerninger? Kan den tro måske frelse ham? Hvis en broder eller søster ikke har tøj at tage på og mangler det daglige brød, og en af jer så siger til dem: »Gå bort med fred, sørg for at klæde jer varmt på og spise godt,« men ikke giver dem, hvad legemet har brug for, hvad nytter det så? Sådan er det også med troen: i sig selv, uden gerninger, er den død. Nogen vil indvende: »Én har tro, en anden har gerninger.« Vis mig da din tro uden gerninger, så skal jeg med mine gerninger vise dig min tro.
Jak 2,14 - Jak 2,19

Ikke at det er gerningerne der frelser, men gerningerne må være en naturlig konsekvens af en virksom tro.

Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. Den, der er ordets hører, men ikke dets gører, ligner en, som betragter sit eget ansigt i et spejl: Han betragter nok sig selv, men går bort og har straks glemt, hvordan han så ud.
Jak 1,22 - Jak 1,25

Lignelsen med de 10 brudepiger, handler om hvordan vi forvalter det Gud har givet os. Du kan læse mere om dette i det spørgsmål her på siden, som har overskriften: ”Lukas evangeliet”

”Frelsesvisheden” er noget du helt konkret også kan bede Gud give dig. Hebræerbrevets forfatter taler i kap 6. om et håbets anker, der rækker ind bag forhænget – dvs. helt ind i evigheden. Troen på Jesus som Guds søn, er dette håbets anker, som vi ene og alene kan sætte vores lid til.

Må Gud give dig en vished dybt inde i hjertet, om at du er et Guds barn. Må du kunne sige med Johannes:
”Se, hvor stor kærlighed Faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det!” 1 Joh 3,1Svaret af:
 
Claus Bækgaard

Claus Bækgaard, Præst
Bykirken

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk