DAGENS ORD: ”Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham!” Mattæus 7:11

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Udvælgelse

Hej netkirke
Kan i hjælpe mig med et svar? Biblen taler om udvælgelse,jeg er noget usikker på hvad der egentlig menes, hvad betyder det?
VH LB

LB

Svar:

Hej!
Tak for dit spørgsmål.

Udvælgelse er en bærende tanke i hele Bibelen; men det er et emne, som er vanskeligt at forklare, fordi udvælgelse er nøje knyttet til Guds uudgrundelige forudviden og forudbestemmelse.

Set i det store perspektiv hører udvælgelsen og frelseshistorien sammen. I Gammel Testamente ser det ud til, at Gud udvælger et mindretal af menneskeheden for hele menneskehedens skyld.
Nogle har peget på, at udvælgelsens vej, i Gammel Testamente går fra de mange til den Ene, mens det i Ny Testamente går den modsatte vej - fra den Ene til de mange.
I Ny Testamente er det Jesus Kristus der er den Ene udvalgte. Af ham udvælges apostlene. Gennem disse opretter han sin menighed, der atter er udvalgt til at bringe frelsens evangelium til verden, for at Gud kan nå sit oprindelige mål: (Det som gik tabt i Paradis ved verdens begyndelse) Skabelse af en menneskehed, der for evigt er forenet med ham.

På det personlige plan er udvælgelsens gåde legemliggjort i Judasskikkelsen. Jesus havde selv udvalgt de 12 disciple, ”… og dog var en af dem en djævel.” (Johs. 6:70) Judas kaldes også for Fortabelsens Søn. Profeterne i Gammel Testamente havde flere hundrede år før, forudsagt at han ville komme. Det ser derfor ud til, at han var forudbestemt til at gå fortabt, men en sådan skæbnelære finder ikke støtte i skriften. Judas var ikke udvalgt til ”rollen” at blive Fortabelsen Søn; men han blev det af forskellige grunde, fordi han valgte det.

Jesus og apostlene fastholdt to tanker, der logisk set, ser ud til at være uforenelige; men som begge hører til i den faktiske kristentro:
a) at Gud er den der virker både at ville og at udrette. (altså beror alt på Guds suveræne valg)
b) at mennesket er ansvarlig for sin holdning til evangeliets nådesbudskab. (det er menneskets suveræne valg, der er afgørende)

I dette paradoks skal vi forsøge at finde sandheden. Guds suveræne viden svækkes ikke ved at gøres afhængig af menneskers valg. Ej heller svækkes kravet til mennesker om at træffe en afgørelse, ved at henvise til Guds forudbestemmelse.


Svaret af:
 
Leif Rasmussen

Leif Rasmussen, Er ikke længere aktiv

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk