DAGENS ORD: ”men sandheden tro i kærlighed skal vi i ét og alt vokse op til ham, som er hovedet, Kristus.” Efeserne 4:15

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Pinsebevægelsen

jeg vil gerne vide hvad Pinsebevægelsen er.

PS. det er vigtigt ..

Christian

Svar:

Hej Christian.
Pinsebevægelsen er en evangelisk kirke, eller gruppe af kirker i Danmark; kendt som Pinsekirken. Jeg har hentet lidt historie fra Aalborg Pinsekirkes hjemmeside, (se link under svaret).

Pinsevækkelsen startede omkring år 1900, og er således kirkehistorisk set en "ung" bevægelse. Navnet tager sit udgangspunkt i de oplevelser Jesu disciple havde på pinsedag, da de blev fyldt med Helligånden og begyndte at tale andre tungemål, inspireret af Ånden. (Læs Apostlernes gerninger kapitel 2, vers 1-4). Denne oplevelse medførte, at disciplene fik et dybere forhold til Jesus. De blev frimodige til at tale om Ham og fik kraft til at helbrede syge i Jesu navn. I kølvandet af Pinsedag kom flere tusinde til tro på Jesus. Med tiden bevægede den kristne kirke sig væk fra sit udgangspunkt og blev en mere stiv og formel organisation med vægt på traditioner og formalia. I gennem tiderne har der dog altid opstået stærke kristne bevægelser som søgte tilbage til urkirkens oplevelse af Helligånden. Omkring århundredeskiftet (1900) opstod en ny længsel efter Helligånden blandt mange troende i flere forskellige kirkesamfund. Det var en tid, hvor mange mennesker søgte Jesus Kristus. Bl.a. i Wales, USA, Australien, Indien og Østasien brød store vækkelser løs. I disse vækkelsesbevægelser begyndte mennesker at opleve Helligånden ligesom på pinsedag, og det spredte sig hurtigt ind i mange kirker. Det egentlige gennembrud for pinsevækkelsen skete i 1906 på Azuza Street i Los Angeles i en gammel metodistkirke. I 1906 oplevede den norske metodistpræst Thomas Ball Barratt Helligåndens dåb i Los Angeles, og han bragte Pinsevækkelsen til Skandinavien. Den første danske pinsemenighed startede i 1908. I dag har den danske Pinsevækkelse omkring 5100 medlemmer fordelt på ca. 50 menigheder, og man oplever stadig ekspansion.

http://pinsekirken-aalborg.dk/historieoglaere.asp

Med venlig hilsen
Claus AagaardSvaret af:
 
Claus Aagaard

Claus Aagaard, Er ikke længere aktiv

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk