DAGENS ORD: ”I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. v11 Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb.” Efeserne 6:10

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Er det ikke falsk varebetegnelse?

Gode venner!
Ølgod den 26. april 2006
På jeres hjemmeside henviser I til, at den Apostolsk Kirke tilslutter sig den lutherske trosbekendelse, som lyder således:
- og så citerer I den apostolske trosbekendelse; men det er jo ikke rigtigt. Til den lutherske trosbekendelse hører ganske rigtigt også den apostolske trosbekendelse, men derudover kommer også to andre bekendekelser.
Jeg kunne godt have jer mistænkt for at anvende henvisningen på jeres hjemmeside til det, I kalder for "den lutherske trosbekendelse", for dermed at opnå en folkekirkelig troværdighed i den almindelige barnedøbte danske befolknings bevidsthed - men det jo går ikke!
Nej - I tilslutter jer jo slet ikke "den lutherske trosbekendelse", der udover den apostoske trobekendelse også foruden de to andre oldkirkelige bekendelser - nemlig den nikænokonstanatinopolitanske og den athanasianske - netop indeholder Den augsburske konfession og Luthers lille Katakismus - og ingen af disse har jeres dåbs- og frelsessyn, tværtimod så tager de netop afstand derfra.
Derfor synes jeg, at I præsenterer jer med lånte fjer, med hvilke I gerne vil signalere, at I ikke er så meget anderledes end den danske folkekirke, som I i virkeligheden er. Skriv dog tydeligt, at I har et reformert syn og ikke et reformatorisk syn på næsten alt i vor kristne tro, som den kommer til udtryk i de evangelisk-lutherske danske folkekirkes bekendelsesskrifter - og særligt i den augsburgske konfession.
Jeg synes, at I bør fjerne den "lutherske" henvisning på jeres hjemmeside, så ingen kan beskylde jer for falsk varebetegnelse.

Med venlig og broderlig hilsen

Jørgen Skydstofte

Jørgen Skydstofte

Svar:

Hvilke kirke er det du henviser til i dit indlæg?

Hvorfor jeg spørger er:
Netkirken er ikke en almindelig kirke, men et forum som består af forskellige kirkesamfund som samarbejder på internettet. Netkirken er derfor bred. Netkirken består af folkekirke menigheder samt forskellige frikirker.

Kig gerne under menuen om netkirken.
Der vil du kunne se de forskellige kirker der er med i samarbejdet.

Med venlig hilsen
Alex WallinSvaret af:
 
Alex Wallin

Alex Wallin, Redaktør og webmaster
Netkirken

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk