DAGENS ORD: ”I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. v11 Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb.” Efeserne 6:10

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Spørgsmål om Pinsekirken

*Det ønskes at indlægget bringes anonymt.


Hej :)

Vi er igang med et projekt om pinsekirken i gymnasiet og har nogle spørgsmål, som I måske kan hjælpe os med at besvare?


- Hvorfra rekrutteres pinsekirkens medlemmer? (Demografisk, køn, alder).

- Hvilken form for religiøst fællesskab repræsenterer bevægelsen? (Ud fra de 4 slags religiøse fællesskaber: kirke, sekt, kult eller
denomination).

- Hvilket trosgrundlag ligger til grund for bevægelsen?

- Hvordan foregår konversionen til bevægelsen?

- Har bevægelsen en karismatisk lederskikkelse?

- Hvordan karakteriseres de religiøse udøvere i bevægelsen? (Minimalister/
maksimalister)

På forhånd mange tak og rigtig god dag herfra!

Svar:

Hej Spørger.

For det første er der ikke noget der hedder Pinsekirke mere.
“Mosaik-kirkernes kendetegn er, at det er karismatiske kirker, hvor man tror på Helligåndens dåb. Det betyder både, at vi mener, at man skal træffe et aktivt valg om at lade sig døbe, og at vi ser tungetale som et sprog til at nærme sig Gud."(Klip fra Kristeligt Dagblad.)

Kirkerne er frikirker i lighed med andre frikirker. Det betyder at de selv betaler for præst, lokaler osv. Det religiøse fællesskabsforståelse er kirke.

Jeg syntes ikke at man kan bruge ord som hvervning og rekruttering, da det er negativt ladet.
Medlemmerne er personer der tror på den kristne forkyndelse og på det grundlag kan de blive optaget i kirken. Medlemsoptagelse kræver at man er døbt. Trosgrundlaget er Luthersk i lighed med folkekirken.
Kirkerne ligger spredt ud over Danmark og tæller omkring 5-6.000 medlemmer.

Lederen i de enkelte Mosaik (Pinsekirker) er præsten og ældsterådet (som er valgt). Mosaiks kirkenetværk består af lokale kirker.

Mosaik skriver:
"Kirkerne har en eller flere godkendte eksterne rådgivere efter eget valg, som man mødes med minimum en gang om året, og som har sagt ja til at træde til og agere ansvarligt lederskab og sparring i tilfælde af konflikt eller krise."

Kristendom.dk skriver:
"Langt størstedelen af præsterne i de danske frikirker (her iblandt Mosaik)er enige om at tro fuldt og fast på de fleste af kristendommens klassiske dogmer."

Det vil sige at præst og medlemmer har fundamentalistisk tilgang til skriften, uden at det skal forstås i negativ kontekst.

En Mosaik adresse, så du kan få uddybet din viden: http://www.alivekirken.dk/
E-MAIL: info@alivekirken.dk
Kontakt kirkens præst:
Martin Lorenzen
ML@ALIVEKIRKEN.DK


Jeg håber at svaret kan bruges.
God vind med opgaven.
Med venlig hilsen
Alex Wallin
Svaret af:
 
Alex Wallin

Alex Wallin, Redaktør og webmaster
Netkirken

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk