DAGENS ORD: ”I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. v11 Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb.” Efeserne 6:10

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

daabsattest, naar jeg bor i Argentina

Jer har her i Argentina faaet opholdstilladelse, men for at faa et identitetspapir, skal jeg bruge en daabsattest, legaliseret i Kirkeministeriet.
Derefter har jeg en bekendt, som vil bringe det foerst til Udenrigsministeriet og derefter til Den argentinske Ambassade, hvor den ogsaa skal legaliseres.

Kan jeg faa en daabsattest uden at komme personligt ?

Med venlig hilsen

Kirsten Oestergaard

Kirsten Oestergaard

Svar:

Kære Kirsten,
Tak for henvendelse. Skriv en fuldmagt til din ven om at ordne sagen og om den proces, du har skitseret i dit brev, så kan din ven sagtens bede et kirkekontor om hjælp.
Din ven behøver ikke køre rundt til Kirkeministerium og ambassade, kirkekontoret kan foranledige, at det sendes rundt.
Den bedste fremgangsmåde vil altså være, at din ven med din underskrevne fuldmagt i hånden henvender sig - måske efter telefonisk aftale -på et kirkekontor i nærheden af, hvor han bor.
Held og lykke - og Guds velsignelse i dit liv i Argentina.
Venligst,
Signe, præstSvaret af:
 
Signe Dorthe Voldby

Signe Dorthe Voldby, Præst
Netkirken

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk