DAGENS ORD: ”Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham!” Mattæus 7:11

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Oprindelig dåbsattest

Hej!

Kan man skaffe sin ‘første’ dåbsattest? Jeg er blevet adopteret siden og dermed fået ny, men får måske brug for min originale med biologisk far.
Jeg kan ikke umiddelbart finde ud af det på borger.dk.

På forhånd mange tak!

Svar:

Hey Maria,
Tak for spørgsmål om adoption og ny gammel attest!
Der er et par ting, jeg lige vil sige til dig...
For det første er det en god idé for dig - hvis du da er født i Danmark, som jeg forestiller mig det!! - at kontakte det sogn, hvor du er fødsels/dåbsregistreret, og der kan du få lov at få en "udskrift af Ministerialbogen", så du kan se alt, hvad der står om dig, dine oprindelige/nuværende forældre osv...
For det andet kan du ikke få en ny attest med din biologiske far, før din adopterede far ikke længere er din far - dvs at I skal gennemføre en "Ophævelse af adoption", og det kan du læse om på Ankestyrelsens hjemmeside.
Dér står der også det, der for det tredje kan blive et problem, nemlig at hvis din biologiske far IKKE lever længere og dermed ikke aktivt kan gå med til, at han igen indskrives som din far, da kan det IKKE lade sig gøre at få ham på attesten, selv om du er af-adopteret - heller ikke selv om man i den gamle kirkebog kan se, at din biologiske far klart ER din far...
Der står helt udtrykkelig følgende sætning i Ankestyrelsens afsnit om ophævelse af adoption:
"Adoptivbarnet kan ikke genindtræde i retsforholdet til en afdød oprindelig forælders slægt."
Så kære Maria, det KAN være, at det er en uløselig opgave, du har foran dig - men i alle tilfælde tror jeg, at det vil være sjovt for dig at få en udskrift af Kirkebogen om dig, dine forældre, dine adoptivforældre osv.
Og én ting, der er vigtig, hvis alt andet ikke lykkes, det er, at din biologiske far har givet dig livet!
Alt godt og Guds velsignelse...
Signe Voldby, præstSvaret af:
 
Signe Dorthe Voldby

Signe Dorthe Voldby, Præst
Netkirken

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk