DAGENS ORD: ”Vær ingen noget andet skyldig end at elske hinanden; for den, der elsker andre, har opfyldt loven.” Romerne 13:8

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Et par spørgsmål

Kan du forklare lidt om jeres religions opstamning hvem startede den, hvorfor hedder den som den gør, hvor blev den lavet og sidst men ikke mindst hvorfor den blev lavet?

Svar:

Tak for dit spørgsmål. Allerførst vil jeg forsøge at begrænse mit svar. Sandt at sige kunne der skrives mangt og meget som svar på dine spørgsmål, men søger du mere end det mit nedenstående svar rummer, så vil jeg anbefale et menighedsfællesskab som udgangspunkt for videre fordybelse.

Lad mig begynde med hvorfor kristendommen findes, eller som du spørger om: Hvorfor blev den lavet?

Mennesket – alle mennesker har den brist – at vi fejler. Vi ved inderst inde hvad der er rigtigt og forkert. I hvert fald i store træk, men vi formår ikke at handle i overensstemmelse med vores grundlæggende viden. En har sagt det således: Jeg forstår ikke mine handlinger. Det, jeg vil, det gør jeg ikke, og det, jeg hader, det gør jeg. Og summeret det op med konstateringen på alles vegne: Der er ingen retfærdig, ikke en eneste. Der er ingen forstandig, alle er kommet på afveje, alle er fordærvede; ingen gør godt, ikke en eneste. Alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud.

Nøgleordet i den forbindelse er ordet synd. Et gammeldags begreb måske. Lad mig prøve at folde det ud: Ordet rummer dét at ramme ved siden af – at fejle på sit mål og at hører dårligt. Handling eller tankegang der er i strid med Gud, er en anden forklaring. Gud i den forbindelse er kærlighed og lys; en person og ikke begreber, selvom begreberne knyttes til ham. Gud er ikke den vi kan komme uden om. Han er livets ophav og opretholder. I Johanneevangeliet står der blandt andet sådan til at begynde med: Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.

Herved bevæger jeg mig i mit svar frem til det der er kristendommen kogt ned til en essens, eller som du benævner det, ”jeres religions opstamning”. Johannesevangeliet formulerer det på denne måde: »For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke; den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. For enhver, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres. Men den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud.«

Kristendommen har sit navn efter den vi tror, er Guds søn, og som vi kender under navnet Jesus Kristus. Dernæst blev navnet kristen knyttet til nogle af de første der troede på Jesus, ikke af de troende selv, men af omverden, for at beskrive hvem denne gruppe nu engang troede på. Kristendommen vugge er landende omkring Middelhavet med et konkret udspring i Palæstina.

Udefra set blev kristendommen ’startet’ af Jesus fra Nazaret, men for os at se begyndte det alt sammen i Guds hjerte, der vil at ethvert menneske skal komme til lyset og leve sandt og kærligt i denne verden.

Må Gud velsigne dig fremover.Svaret af:
 
Henrik Frimand-Meier

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk