DAGENS ORD: ”Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham!” Mattæus 7:11

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

jesus

hvorfor genopstod Jesus

Svar:


I Bibelen møder vi to forklaringer på, hvorfor Jesus opstod. Den ene er, at han ikke kunne fastholdes af døden; den anden er, at Gud lod ham opstå som en godkendelse af hans offerdød på korset (læs Peters pinseprædiken i ApG. 2).
Forklaringen er altså, at Jesus var så ren og uplettet af synd, at syndens endelige resultat, døden, prellede af på ham. Det var som når man prøver at holde en bold med luft under vand. Den popper bare op til overfalden helt automatisk. Den anden forklaring indebærer, at Jesus var noget særligt. Der var mange martyrer på den tid, og mange blev dengang klynget op på kors. Det var romernes foretrukne henrettelsesmetode.

I evangelierne læser vi også om, at nogle opstod. Lazarus, enkens søn fra Nain og en hel masse, da Jesus på korset råbte ”Det er fuldbragt!”. Men det særlige er, at Jesus både led martyrdøden, som han endda havde forudsagt ligesom profeterne, og at han tre dage efter opstod fra de døde for aldrig mere at dø igen.
Det er rækkevidden af hans død og opstandelse, der er bemærkelsesværdig. Hans offerdød var forudsagt hundredvis af år før, og hans opstandelse var endegyldig. Lazarus og de andre ville jo dø igen. Jesus opstod til evigt liv og sidder nu ved Faderens højre hånd og går i forbøn for os (læs Hebræerbrevet 9 og 10). Netop derfor kan han frelse os og føre os til evigt liv.

Svend Løbner, netpræstSvaret af:
 
Svend Løbner Madsen

Svend Løbner Madsen, Journalist

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk