DAGENS ORD: ”Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham!” Mattæus 7:11

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Lemeks tale til sine koner (1. mosebog kap. 4)

Hej!
I forbindelse med historien om Kain og Abel, står der at Lemek, en af Kains efterkommere, fortæller sine koner, at han dræber en mand for en flænge og et barn for en skramme. Hævnes Kain syv gange, skal Lemek hævnes 77 gange. Hvad betyder dette? At ondskab avler ondskab? Kain får lov at leve af Gud, og bliver "fredet" med sit mærke, hvorfor er Lemek så voldelig og hævntørstig? Og hvilken ret har han til at tage Guds plads og dømme?
Efter Lemeks tale til sine koner står der nøgternt, at Eva føder Set, men hvorfor får man dette at vide umiddelbart efter historien om Lemek? Hvilken sammenhæng er der? Der er vel også stor forskel på den måde, Gud behandler sine mennesker på. Her i GT er han meget voldsom og dømmende - vil hævne, mens man i NT møder en Jesus der nu vil have mennesket til at tilgive, ikke bare 7 gange, men 77 gange. Det er noget af en holdningsændring..
Mit primære spørgsmål er Lemeks tale til sine koner - hvorfor denne ondskab og hævntørst?
mange hilsner
Birgitte Hansen

Birgitte Hansen

Svar:

Kære Birgitte

Jeg beklager den lange tid der gik inden jeg fik svaret dig på dine noget komplicerede spørgsmål.
Det er ikke muligt for mig at give et fyldestgørende svar, det kræver nok en gammeltestamentlig teolog.
Jeg vil give dig min opfattelse at sagen. Sådan som jeg læser og forstår skriften så handler det om, at ondskaben altid skal overgå sig selv, at den i sin natur er uden begrænsning og altædende. Den ødelægger ikke blot de der udsættes for dens angreb, men den ødelægger også den der forårsager ondskaben.
Lemek var jo af Kains slægt, den onde slægt og hans provokationer forårsagede store problemer. Han brød loven og handlede ondt. Heri ser det ud til, at ondskaben har en tilbøjelighed til at gå i ”arv”, om det så skyldes genetisk arv eller opdragelse kan nok være svært at sige. Måske er begge dele medvirkende. Der skal noget stærkt til at bryde en sådan ”arv” for eks at et menneske kommer til tro på Gud. Her mener jeg ikke kulturtro, men personlig tro og overbevisning. Kristus er i stand til at bryde denne syndens arv og sætte et menneske i frihed.
Du har en god pointe i, at nævne at Jesus taler om at tilgive 7 gange 7 gange, altså uendeligt. Det samme ”princip”, men med modsat fortegn ser vi i eksemplet med Lemek, det onde har heller ingen grænse.
At Gud forsynede Kain med et særligt kendetegn, et mærke kan også forekomme vanskeligt at forstå. Man kunne måske på samme måde undre sig over, at Gud tillader synd og ondskab at leve side om side med gudstro og reelle ønsker om en god livsførelse.
Bibelen er en bog der ofte giver os lyst til en mængde spørgsmål, men mange ting må vi vente med at få klarhed over til en dag vi kan spørge Gud om hvad Han mente med dette eller hint.
Mange gange sker der ting i gl. testamente som vi slet ikke kan forene med den lære Jesus kom med. Det er som om Gud er en anden i gl. testamente, men jeg tror vi må stole på, at Gud er én og altid er den samme skaber der har et formål med det Han gør og lader ske.
Grundet vor frie vilje er vi som regel selv årsag til de fleste problemer og Gud tilbyder sin løsning, Han tvinger ingen til noget vi ikke vil. Vor frie vilje, sammen med vort ansvar for vort liv og handlinger er de betingelser vi lever under.
Vi kan vælge at lade os lede af Gud, lytte til Hans Ånd og læse Hans ord og få lov til at opleve, at Han er med os alle dage selvom vi ikke altid forstår Ham.
Disse tanker er mit bud på dine spørgsmål, sikkert for bredt og generelt, men forhåbentlig brugbart.

Kærlig hilsen

Ole BækgaardSvaret af:
 
Ole Bækgaard

Ole Bækgaard, Netpræst

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk