DAGENS ORD: ”Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham!” Mattæus 7:11

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Dødssynder

Jeg har opdaget at jeg overtræder en af dødssynderne i stor grad.
Jeg gør "ting" for nydelsens skyld under dynen - dagligt. Og uanset hvor meget jeg kæmper i mod (dagligt) og ved hvor forkert det er, kan jeg ikke stoppe.
Jeg kan bare ikke tale med nogen om det da jeg vil blive yderst pinlig berørt. Men hvordan står jeg åndeligt, da jeg bare ikke kan lade være?

Svar:

Kære Spørger.
Glædelig Jul.

Du slutter med at spørge, hvor du står åndelig set?

Du står samme sted, som du altid har stået, - og vil stå, - nemlig som et menneske, der har brug for Guds nåde, barmhjertighed, tilgivelse og kærlighed.

Derfor er der al mulig grund til, at glæde dig over, at vi nu må fejre Jul. At Jesus ikke kom for at være hyggespreder ved juletid, - men for at være Frelser.
Som englen sagde til hyrderne Julenat, - at der er født en Frelser - ikke blot for nogle få - men for hele folket...

Derfor er der al mulig grund til at glæde dig over, at Jesus i Langfredagens mørke gav sig selv i lidelse og død på korset - netop for at skaffe tilgivelse for alle menneskers synder til alle tider og steder.

Derfor er der al mulig grund til at glæde dig over, at Gud Påskemorgen lod Jesus opstå fra de døde til nyt liv. Ikke blot for sig selv - men for alle mennesker til alle tider og steder.

Derfor er der al mulig grund til at glæde dig over Jesu løfte Kristi Himmelfartsdag til sine disciple (alle der ønsker at leve i tro og tillid til Ham):
"Og se. Jeg er med Jer alle dage indtil verdens ende".

Derfor er der al mulig grund til at glæde dig over, at Gud i Pinsen sendte Helligånden og der med Guds og Jesu nærvær. At Han vil hjælpe os både med troen og livet.

Og der er al mulig grund til at glæde dig over, at du - og alle vi andre, uanset hvad vi har "at slås med" - på grund af Jesu lidelse, død og opstandelse - altid må komme til Gud i bekendelse af vore synder, bede om tilgivelse - og få tilgivelse.

Og vi må bede om Guds hjælp til at ville og kunne handle ret!

Alt sammen i tillid til Jesu ord: "For således elskede Gud verden, at Han gav sin Søn, den enbårne, for at enhver, som tror på Ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin Søn til verden, for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved Ham."

Med ønsket om Guds hjælp og velsignelse !

Ivan L. JakobsenSvaret af:
 
Ivan L. Jakobsen

Ivan L. Jakobsen, Tidligere sognepræst
Netkirken

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk