DAGENS ORD: ”For alt, hvad der er født af Gud, overvinder verden; og den sejr, som har overvundet verden, er vor tro. v5 Og hvem andre kan overvinde verden end den, som tror, at Jesus er Guds søn?” 1 Johannes 5:4

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

et andet slags spoergsmaal om navneaendring

Mit spoergsmaal er foranlediget af at jeg som Israelsk statsborger "fik lov til" bare at bruge det ene af mine to fornavne da jeg immigrererede til Israel.
Det kunne jeg ikke i dk fordi jeg tilfoejede et fornavn i 1983 - dengang kunne jeg ikke slette det andet, kun tilfoeje.

I de danske myndigheder har jeg derfor to fornavne, og i de Israelske eet.
Nu skal jeg have lavet dansk pas ( jeg er foedt i dk og har dansk CPR nummer ) fordi det forrige er udloebet.

Paa ambassaden siger det - logisk - at det er smartest at aendre mit danske navn, saa det passer til de Israelske dokumenter. Saadan at jeg blir registreret i dk osse med kun eet fornavn. Ellers kan de ikke udstede et nyt pas....!


Hvordan goer jeg det naar jeg bor i Israel???
Jeg har vaeret i Danmark i gennemsnit hvert andet aar, var der i august 2017, men kan ikke rejse forloebig. Jeg har boet i Israel siden jeg var 32 aar. ca i 20 aar.

Jeg har ikke en bank konto, eller giro konto - eller en adresse i Danmark.

Tak paa forhaand for et svar.
J

Svar:

Kære J,
Tak for din mail.
Som jeg læser din beskrivelse, burde der ikke være spor vanskeligheder med at få rettet dit danske navn i det danske CPR-register.
Men først to ting, kære J!
For det første kan jeg ikke begribe, at du i 1983 ikke kunne få lov til at slette et fornavn - det var absolut tilladt dengang, så enten har du valgt et fornavn, der ikke var tilladt som decideret fornavn, eller også må der være en kordegn, der har sovet i timen!
For det andet så er det sådan, at Danmark, hvad navne angår, arbejder ud fra domicil-princippet. Det betyder, at det sted, det land, hvor du har fast bopæl (domicil) - i det land kan du foretage ændringer, som måske ikke ville være tilladt i Danmark, men som man efterfølgende kan få indskrevet via Folkeregisteret mod behørig dokumentation.

Der står i Navneloven kap. 21.3 om Udenlandsk navneændring:
"En navneændring for en udrejst person, hvor navneændringen er gennemført af en udenlandsk myndighed, kan folkeregisteret i udrejsekommunen - på borgerens anmodning - registrere med landekoden som myndighed."
Så, kære J, du skal altså henvende dig til den kommune, du sidst boede i i Danmark - så kan de (mod forevisning af dine navnepapirer fra Israel) indføre dit navn, som det er i Israel, i det danske CPRsystem.
Og så kan du få lavet pas!
Held og lykke med det hele og al Guds velsignelse...
Signe Voldby, præstSvaret af:
 
Signe Dorthe Voldby

Signe Dorthe Voldby, Præst
Netkirken

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk