DAGENS ORD: ”For husk, at den, der sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den, der sår rigeligt, skal også høste rigeligt. v7 Men enhver skal give, som han har hjerte til — ikke vrangvilligt eller under pres, for Gud elsker en glad giver.” 2 Korinter 9:6

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Fødsels- og Dåbsattest forsvundt til handicappet søster

Hej.
Jeg er oprindelig en den af familie på far, mor og 3 børn.
Far og mor lever ikke længere og vi søskende har i dag en alder på hhv. 63, 61 og 54 år.
Min ene søster - 61 år - er født svært handicappet og har hele sit liv boet i et godt bofællesskab i Nordborg. Hun kan bl.a. ikke tale.
Problemet er at min søster ikke er besiddelse af hverken fødsels- eller dåbsattest, hvilket nok ikke er helt gunstigt.
Jeg kan se at der umiddelbart ikke er noget problem i at få udstedt fødsels- eller dåbsattest til egen person, men udfordringen her er, at vi ønsker at vores handicappede søster skal være i besiddelse af fødsels- og/eller dåbsattest.
Hvor og hvorledes kan vi få udstedt et fødsels- og/eller dåbsattest til vores handicappede søster.
Til information, så er min anden søster udpeget som værne over vores handicappede søster, dengang vores far og mor ikke længere levede.

Håber at høre fra jer

Bram van Leeuwen

Svar:

Kære Bram,
Jeg sad og læste dit spørgsmål og kan sagtens forstå problematikken. Generelt må man nemlig ikke få udskrevet attester på hverken sine egne nulevende forældre eller sine egne nulevende børn, hvis de er over 18 . (Det er forældre fx ret ofte...)
Til allersidst i dit spørgsmål kommer du dog selv med løsningen, for når man som din søster er handicappet, så er en værge netop den, der har ret til at handle på ens vegne - dermed også til at få udskrevet attester.
Din anden søster kan altså som værge henvende sig til et kirkekontor med behørig dokumentation for hvem, hun er, og naturligvis papirer på, at hun er værge for jeres fælles søster.
Der står i cirkulære om rekvisition af attester og udskrifter § 10 stk 2:
"Attester eller udskrifter af tilførsler vedrørende personer, som ikke er eller ville være fyldt 110 år, må kun udstedes, når begæring herom er fremsat:
2. For personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6, skal begæringen fremsættes af værgen..."
Held og lykke med attesten , dejligt med jeres omsorg for jeres handicappede søster... Al Guds fred.
Signe Voldby, præstSvaret af:
 
Signe Dorthe Voldby

Signe Dorthe Voldby, Præst
Netkirken

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk