DAGENS ORD: ”I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. v11 Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb.” Efeserne 6:10

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Reformationens betydning for i dag

Hej Netkirken.dk

Min veninde og jeg skal op i kristendom til eksamen 9. klasse. Vi har trukket kristendommens historie, vil vi gerne trække emnet ud til i dag.

Hvilken betydning tror du/i at reformationen har haft på den kristne tro idag.
Og bliver de 95 teser efterlevet i dag, eller er de bare glemt?

Hilsen Ida og Astrid

Astrid

Svar:

Hej Ida og Astrid.
Held og lykke med Jeres eksamens-opgave.

Som jeg tidligere direkte har mailet til Jer, vil jeg råde Jer til at Google …

Prøv bl.a.
Luther2017

Reformationen

Reformationen kort fortalt.

Jeg har også direkte sendt Jer en opgave om Luther, som giver lidt baggrund omkring Martin Luthers liv og virke. Opgaven blev lavet til en præstestudierejse til nogle af de byer, hvor Martin Luther levede.

MEN ...
I spørger bl.a., om de 95 teser bliver efterlevet i dag, eller de bare er glemt.

Jeg vil godt prøve at skrive mere senere, men
NEJ. De 95 teser er bestemt ikke glemt. Den 31. oktober, 2017 er det 500 år siden, at Martin Luther slog teserne op på Slotskirkedøren i Wittenberg. Det var den tids "twitter" eller "facebook".
I kan prøve at "Google" om selve teserne på "95 teser Wittenberg".

HER I DANMARK blev reformationen først endelig gennemført i 1536. Når vi her i Danmark gør meget ud af at fejre reformationen allerede i 1517, skyldes det, at det var der, det begyndte - netop med Martin Luthers opslag af de 95 teser.

Senere vil jeg godt skrive mere til Jer, men jeg vil her fortælle om et billede, som jeg tog i Wittenberg sidste år. Billedet viser et menukort udenfor en restaurant i Wittenberg. Som baggrund for menukortet ser man et billede af Martin Luher. Jo, Martin Luther kan bruges til mange ting, - og det han indledte i 1517 er også blevet brugt til mange ting gennem tiden..

Jeg vil direkte pr mail sende Jer billedet af Menukortet med Martin Luther, - samt billeder fra Wittenberg Slotskirke, hvor teserne blev slået op ...

Senere sender jeg direkte og gennem Netkirken mere om Reformationens betydning på forskellige områder: Kirkeligt/trosmæssigt og samfundsmæssigt/politisk ...

Når jeg skriver lidt i "småbidder", skyldes det dels andre opgaver, - og dels at I har fortalt, at I først skal til eksamen et stykke ind i juni.

Med venlig hilsen
og held og lykke også med at google ...
Ivan L. Jakobsen
pastor emeitus

NB .. tak for spørgsmålene. Jeg synes, at det er spændende at arbejde med ..

TILFØJELSE
2016.05.18

Kære spørgere.
I spørger:
Hvad tænker du har haft størst betydning i forhold til reformationen i dagens Danmark?


For mig at se, har Reformationen betydet meget for udviklingen på næsten alle områder.

Her får I nogle af de for mig at se vigtigste:

Men først lidt om det, der gik for ud for ”vores” reformation:
Reformationen regnes fra den 31. oktober, 1517, hvor Martin Luther opslog sine 95 teser
på Slotskirkedøren i Wittenberg. Det er dog vigtigt at huske på, at der også før Martin Luther var andre, der ønskede at reformere den katolske kirke.

I England virkede John Wycliffe i 1300-tallet gennem kraftig kritik af Pavestolen og dens verdslige magt.

I 1415 blev tjekken Jan Hus brændt på bålet, fordi han bl.a. prædikede på tjekkisk (og ikke latin), - og fordi han gik stærkt imod, at kirken skulle have verdslig/politisk magt.

Men også indenfor den katolske kirke var der andre, der ønskede at reformere forskellige områder. Ikke mindst med hensyn til Den katolske Kirkes politiske og verdslige magt. Uden det tror jeg ikke, at Martin Luther havde undgået at ende på kætterbålet som Jan Hus.

Selv om reformationen her i Danmark blev endeligt indført i 1536, var der tale om en længere proces med nærmest borgerkrig (Grevens fejde). Det var kong Christian den 3., der endeligt indførte reformationen i Danmark-Norge. Han havde i 1521 som daværende hertug overværet ”Rigsdagen i Worms”, hvor Martin Luther blev anklaget for at være kætter. Martin Luther gjorde et stærkt indtryk på Christian, som på mange tilsluttede sig Luthers synspunkter.

Reformationens betydning på det kirkelige område:
- Frelse gennem troen alene: For Martin Luther var det af alt afgørende betydning, at ”opdage” at vi ikke kan opnå frelse gennem nok så mange gode gerninger eller egen fortjeneste. Vi må have tro og tillid til, at Jesu lidelse, død og opstandelse gælder for det enkelte menneske. Vi må alle komme til Gud med vores tro, glæde og taknemmelighed – og med hensyn til ”vore synder”, må vi indrømme dem overfor Gud, bede om Guds tilgivelse – og så modtage tilgivelsen på grund af Jesu lidelse, død og opstandelse. Derfor gik Luther i sine 95 teser så stærkt til angreb på afladshandlen, som ”påstod” at man kunne købe sig til Guds tilgivelse.

- Bibel og gudstjeneste på modersmålet. På Luthers tid blev gudstjenester holdt på latin, som kun de særligt uddannede, der forstod. I forlængelse af Luthers opdagelse, at vi alle må komme til Gud, var det vigtigt for ham at gudstjenestesproget skulle være på modersmålet – og altså her hos os på dansk. Derfor oversatte Luther selv Bibelen til tysk, - og fra da af er Bibelen eller dele af Bibelen oversat til flere end 2500 sprog. I nogle af sprogene måtte oversætterne først skabe et skriftsprog.
Den første Danske Bibel med både Gamle og Nye Testamente blev udgivet i 1524 under kong Christian den 2.

Reformationens betydning politisk: Gennem reformationstiden løsrev flere lande sig fra at være underlagt Pavekirkens politiske magt. Det gjaldt både i lande, der blev ved med at være katolske, - men i særlig grad ”reformationslandene” – altså også Danmark.
Det betød, at kongemagten kunne beslaglægge kirkens store værdier ikke mindst i form af store landområder.
Kongen – og ikke Paven – blev kirkens overhoved – bl.a. med ret til at udnævne biskopper og præster.

Reformationens betydning socialt: Et af Martin Luthers udsagn mod afladshandlen var, at folk i stedet for at købe afladsbrev hellere skulle bruge deres penge til gavn for nødlidende og fattige.
Det må dog ikke glemmes, at fra den katolske kirkes mange klostre blev udøvet stor og uvurderlig hjælp til samfundets svageste – også i forbindelse med sygdom. I nyere tid har forskellige kristne grupper og foreninger været med til at tage socialt og sundhedsmæssigt ansvar – for eksempel Folkekirkens Nødhjælp, Kirkens Korshær, Blå Kors og Menighedsplejerne. Mange af disse opgaver - både socialt og sundhedsmæssigt - er overtaget af det offentlige, - men også mange andre yder en stor indsats – f.eks. Røde Kors.

Reformationens betydning samfundsmæssigt:
For Martin Luther var det vigtigt, at der i et samfund er brug for, at alle tager et ansvar. Også på arbejdsmarkedet. Der er brug for alle former for arbejde. Det er ikke finere, at arbejde som præst end som købmand, håndværker eller bonde. Det afgørende er, hvordan man passer sit arbejde.

Så kære spørgere …
Det var så nogle tanker om det, som jeg synes Reformationen har betydet og betyder ….
Håber, at det kan hjælpe Jer lidt videre ...

Jeg ønsker Jer held og lykke med at google/skrive videre –
Alt sammen under ønsket om Guds velsignelse med alt godt …

Med venlig hilsen
Ivan L. Jakobsen
Pastor Emeritus
Svaret af:
 
Ivan L. Jakobsen

Ivan L. Jakobsen, Tidligere sognepræst
Netkirken

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk