DAGENS ORD: ”Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os.” Romerne 8:37

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Medicinsk marijuna

Hvad siger kristendommen om medicinsk marijuna, når smertene hindrer en at sove og der er intet andet hjælp at hente?

Svar:

Hej
Tak for dit spørgsmål, som kræver et lidt længere svar, for at gøre klart hvad jeg tænker.

Kristendom eller Bibelen siger som sådan ikke noget om den slags, af den enkle årsag at det ikke eksisterede da den blev skrevet.

Om rusmidler kan man sige at Paulus er klar når han skriver at vi ikke skal drikke os fulde i alkohol (Efeserbrevet 5:18) og at vi ikke skal lade noget ”få magt” over os (1. Korintherbrev 6:12).
Vi skal altså ikke bruge rusmidler til at dæmpe hverken angst, smerter eller lignende.

Hvad angår medicin tager langt de fleste kristne en hovedpinepille hvis hovedet driller, vil jeg tro, ligesom de tager anden medicin ved mere alvorlige sygdomme. Det er der ikke i sig selv noget forkert i, men også piller mv. kan føre til misbrug, så alt må gøres med måde.

At der overhovedet findes sygdom og smerter er en konsekvens af syndefaldet, hvor skabningen gik stykker. Lige siden da har Gud arbejdet på at genoprette alt det skabte, så det bliver som han ønsker det - og det betyder at det engang skal blive sådan som der står i Apg 21, v4:
"Han [Gud] vil tørre hver tåre af deres øjne,
og døden skal ikke være mere,
ej heller sorg, ej heller skrig,
ej heller pine skal være mere.
Thi det, der var før, er forsvundet."

Da Jesus kom og sagde at Gudsriget var kommet, og selv gik i døden og opstod igen, blev det begyndelsen til at vi engang skal opleve Gudsriget fuldt ud og dermed være uden pine mv. som beskrevt ovenfor.

Men vi tror også på at vi ikke bare skal vente på at det sker, men også kan opleve at det allerede nu kan ske - Gudsriget er allerede kommet delvist. Derfor ser vi nogle gange at Gud helbreder smerter, men fordi Gudsriget endnu ikke er kommet fuldt ud, sker det ikke hver gang vi beder om det.

Altså håber vi på og beder altid om at Guds rige må komme, og tage alle smerter bort. Indtil det sker fuldstændigt, må vi navigere i den brudte virkelighed vi befinder os i, og håndtere det bedst muligt når der er smerter og svære ting - fx også ved hjælp af medicin. Gud har uanset omstændighederne lovet os at være midt i det sammen med os, og af og til får vi lov til at mærke at han griber ind med helbredelser.

Mht til spørgsmålet om brug af medicinsk marijuana, er det for tiden et politisk og lægeligt spørgsmål om det skal gøres lovligt, og derfor svært at svare klart på. Generelt kan jeg aldrig anbefale at gøre noget som ikke er lovligt, men at tage medicin er ikke i sig selv forkert. Dog vil jeg altid samtidig bede Gud om helbredelse for smerterne.

Mvh Ruben Andersen-HoelSvaret af:
 
Ruben Andersen-Hoel

Ruben Andersen-Hoel , Er ikke længere aktiv
Vanløse Frikirke

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk