DAGENS ORD: ”I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. v11 Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb.” Efeserne 6:10

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

2 dåbsattester

Til rette vedkommende.

Jeg sidder og rydder op i gamle papirer efter mine afdøde forældre, og finder til min overraskelse 2 dåbsattester på min far.En dateret d.6. feb. 1926 og en dateret 5 marts 1926. Spørgsmålet er hvorfor 2 attester med så kort varsel. Begge er udskrevet i Vordingborg Pastorat.Begge lyder på navnet Kjeld Andersen. Født d.9 oktober 1926.
Kan I svare på det eller skal jeg søge hos kirkemyndigheden i Vordingborg.

På forhånd tak.
Steen J. Andersen

Besvar venligst på min mail!!

Steen Juul Andersen

Svar:

Kære Steen,
Tak for dit spørgsmål om din fars to dåbsattester. Jeg har allerede svaret dig på mail.
Naturligvis kunne det måske være spændende at spørge Vordingborg Kirke, om de i deres kirkebog har noteret, om der har været en særlig grund til, at der findes to attester på din far. I mine gamle kirkebøger står der nøje anført dato for, hvornår en attest er udskrevet/udleveret – dog ikke årsagen. En amatør-slægtsforsker, som jeg talte med for et par uger siden, havde opdaget, at hans forældre fik udskrevet en ny vielsesattest , kort før han selv blev født, hvilket jo giver god mening til bevis af ægteskab, hvis den gamle vielsesattest er bortkommet.
Mit bedste bud på, hvorfor der foreligger to attester på din far, udskrevet inden for et kort tidsrum, vil være, at det er af ren praktisk karakter.
Måske er den første attest udskrevet i forbindelse med fødsel eller dåb af din far. Efterfølgende kan man have forlagt attesten og måske skullet bruge en i forbindelse med, at en af hans forældre skulle søge arbejde eller noget lignende. Derfor har de fået udskrevet en anden – og når den første er fundet, har man – og siden din far - så valgt at gemme begge to, da attester jo tidligere var eneste dokumentation for navn og dåb og forældre/børn-rettigheder osv.
I vores digitale tidsalder har de fysiske attester klart mistet noget af deres værdi, fordi man altid vil kunne foretage et CPRopslag.
Glædelig søndag ,
Venligst
Signe Voldby, præstSvaret af:
 
Signe Dorthe Voldby

Signe Dorthe Voldby, Præst
Netkirken

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk