DAGENS ORD: ”for så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje og mine planer over jeres planer.” Esajas 55:9

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Voksendåb hvorsomhelst med hvilkensomhelst præst?

Jeg er 34 år og vil gerne døbes. Har jeg mulighed for selv at vælge i hvilken kirke og med hvilken præst, det skal foregå?

Cecilie Nielsen

Svar:


Kære Cecilie

Man skulle tro dit spørgsmål var ligetil, men da jeg foretog en rundringning til flere præster fra forskellige kirkesamfund viste det sig, at der faktisk er en del forskel i praksis.

Folkekirken forvalter sagen lidt forskelligt. Nogle præster vil kræve, at man døbes i den kirke hvor man tilslutter sig, andre er villige til at døbe en person der ønsker at tilhøre en anden sognekirke. Men ved dåb i folkekirken bliver man også medlem af den danske folkekirke.

Frikirkerne er også varierende omkring dåbspraksis. En missionsforbundspræst sagde klart, at man der døbte mennesker til Kristus, ikke til menigheden. Altså kunne man tilslutte sig en menighed hvor man nu ønskede det, det kunne sagtens være en menighed i et andet kirkesamfund.
Apostolske, pinse- og baptistpræster døber selvfølgelig også til Kristus, men har nok en forventning om, at man med sin dåb også indtræder i menigheden samme sted. Dette er dog ikke et krav de fleste steder, men opfattes som noget naturligt idet man anser dåben for en indgang til menigheden.

Alle kirkerne har dog et ønske eller et krav om, at der før dåben skal finde en god samtale sted med præsten for at få afklaret ønsker og forventninger til dåben. Missionsbefalingen i Matt. 28.19-20 fortæller os, at Jesus befaler både dåb og læring. ”Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple, døb dem i Faderen, Sønnens og Helligåndens navn og lær dem at holde alt det, som jeg har befalet jer!” Med andre ord dåben hører sammen med discipelskab, man skal lære, vokse i forståelse og blive udrustet til at leve som kristen.
Den personlige tro på Jesus Kristus som frelser vægtes højt i skriften som også siger: ”Enhver som tror og bliver døbt skal blive frelst (Markus 16.16)

Kærlig hilsen
Ole BækgaardSvaret af:
 
Ole Bækgaard

Ole Bækgaard, Netpræst

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk