DAGENS ORD: ”I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde.” Efeserne 1:7

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Kommentar til Hvor kan man lære om biblen?

Den danske folkekirke lære er Treenigheden er det den rigtige lære som biblen giver? Er Jesus også hellig ånden og gud.
Her er eks. fra biblen.
Johannes 5:36,37
Men jeg har det vidnesbyrd som er større end Johannes’, for de gerninger som min Fader har givet mig at fuldføre, selve de gerninger jeg gør, vidner om mig at Faderen har sendt mig. 37 Og Faderen som har sendt mig, har selv vidnet om mig. I har aldrig nogen sinde hørt hans stemme, og I har heller ikke set hans skikkelse;

Mattæus 3:16
Efter at Jesus var blevet døbt, steg han straks op af vandet; og se, himlene åbnedes, og han så Guds ånd dale ned som en due og komme over ham. Se! Der var også en stemme fra himlene som sagde: ’Denne er min søn, den elskede, som jeg har godkend.

1 Korinther 2:12
Nu har vi ikke fået verdens ånd, men den ånd som er fra Gud, for at vi kan kende det som Gud i sin godhed har givet os.

Galaterne 5:22, 23
På den anden side er åndens frugt kærlighed, glæde, fred, langmodighed, venlighed, godhed, tro, 23 mildhed, selvbeherskelse. Imod sådanne ting er der ingen lov.

Mattæus 24:36
Men om den dag og time ved ingen noget, hverken himlenes engle eller Sønnen, kun Faderen alene

Markus 13:32
Men om den dag eller timen ved ingen noget, hverken englene i himmelen eller Sønnen, kun Faderen
Efter at har læst disse skriftsteder tror du så stadig på den lære som kirken giver.

At kirken ikke er den sande kristendom fremgår tydelig af deres handlinger, her er tre skriftsteder kirken modarbejder biblen på, at gifte mænd med mænd og kvinde med kvinde.
1korinther 6:9
mænd der bruges til unaturlige formål, eller mænd som ligger hos mænd

Åbenbaringen 21:8
Men de feje og de uden tro og de som er afskyelige i deres snavs,

Romerne 1:27
og ligeledes forlod også mændene den naturlige omgang med kvinden og blev optændt i deres begær efter hinanden, idet mænd med mænd øvede hvad der er uanstændigt og pådrog sig den fulde løn som deres vildfarelse fortjente

Kirken er styret af staten og ikke af Guds ord
4 408 785 – Medlem af Folkekirken note: Husk alle lige fra fødslen er automatisk medlem af folkekirken.
Altså er man tvunget medlem, hvor mange vil der være hvis man ikke automatisk bliver medlem fra fødslen?

Jehovas ordination har.
7.965.954 – Jehovas Vidner note: Det er personer der frivilig har valgt guds vejen som føre til evigt liv. Johannes 17:3

Ved minde om Kristi død.
(ikke angivet) – Folkekirken til stede ved den årlige højtid til minde om Kristi død
19.241.252 – Til stede ved den årlige højtid til minde om Kristi død.
Hvad er Guds navn?
Er Guds navn en titel

salme 83:18
Og kende, at du, hvis Navn er Herren, er ene den Højeste over al Jorden!

Herren og herre er ikke et navn men en titel.
eks. Herren der står der kan fortælle dig om sandheden eller det er herren der står der som jeg er tjener for eller hvem er herren her i huset kan jeg komme til at tale med ham. eller der står en herre uden for døren der vil tale med dem, spørg den herren hvad hans ærene er, herre hvad er dit ærene.
Guds navn er naturligvis ikke en titel Guds navn er Jehova.

Derfor når salme 83:18 er nedskrevet rigtigt se den således ud.
Og kende, at du, hvis Navn er Jehova, er ene den Højeste over al Jorden!

Det var kong Christian IV klar over derfor står det på hans værk i København (Rundetårn)
(יהוה, "HWHJ
konsonantskriften hebraisk som skrives fra højre mod venstre, altså JHWH, med middelalderlige vokaltegnfor Adonaj (min Herre) under, i alt Jehova)
betegnelse for Guds hebraiske egennavn: JHWH. Det gengives på dansk som Jahve eller Jehova

"Jehova", som er skrevet יהוה (læst fra højre til venstre) i det hebraiske sprog, er hans navn. Det navn forekommer næsten 7000 gange i De Hebraiske Skrifter af Bibelen

2.Mosses. 3:15.16
15 Dette er mit navn for altid, og det vil jeg huskes ved fra generation til generation. 16 Gå hen og saml Israels ældste og sig til dem: ’Jehova, jeres forfædres Gud, har vist sig for mig, Abrahams, Isaks og Jakobs

Esajas. 42.8 Jeg er Jehova. Det er mit navn;


J.K

Svar:

Kære J.K.,
Tak for dit lange, gode spørgsmål...Jeg kan mærke, at du har tænkt meget og arbejdet meget med dine tanker om treenighed...
Jeg vil skynde mig at sige, at for mig er den treenige Gud hele bibelens og kirkens stærke, levende og sande forkyndelse.
Jeg vil ikke citere helt så mange skriftsteder, som du har gjort, kære J.K., men pege på de første vers i 1. mosebog, hvor Gud er der, og hvor Guds Ånd svæver over vandene, og hvor Guds ord taler og skaber alt. Dér er treenigheden - Gud, hans ord (Jesus) og hans Ånd. Og det samme lyser ud af fx Johannesevangeliet og af Jesu løfter om at sende sin Ånd - og af beretningen om Pinsedag - fx Apostlenes Gernminger kap. 2 - hvor profetierne opfyldes, når Jesus kommer og fylder mennesker med sin Ånd.
Når du nævner de mange velvalgte citater fra Bibelen, så peger du på samme forståelsesproblem i forhold til Gud og Jesus, som vi mennesker må leve med i en verden, hvor vi er nødt til at acceptere uendelighed og lysets hastighed, uden at vi forstår det.
At Jesus, Gud selv , talte og bad til Gud, vores Far i Himlen - det er inkarnationens mærkelige udfordring. Nemlig at Jesus er helt Gud og helt menneske - på én gang. Vi må acceptere det uden at forstå det.
Om treenigheden kan man bruge det smukke billede fra fysik, at vands kemiske formel er: H2O. H2O kan jo optræde flydende (drikkevand), fast (is!) og som damp (når har kogt) - meget forskellige former, men altsammen: H2O.
Treenigheden fortæller, at vi kan se Gud fra flere vinkler, som skaberen og altings ophav/Fader, som Jesus der kender os og vores liv i glæde og smerte - og han går med os som vores ven og Herre. Og endelig Guds ånd, der er Guds nærhed i vores hjerter med korsets og opstandelsens håb.
Når Jesus, som Folkekirken og andre kristne kirker bekender, døde i vores sted og brød dødens magt ved opstandelsen - for og med os , da er det et fundament i troen, der ikke kan rokkes. Gud selv brød dødens magt. Døden findes stadig (det ved vi allesammen!), men ikke kun som en afslutning, men som en ny begyndelse hos den Gud, der stadig skaber - også liv af døden - og Hans lys skinner stadig i mørket.
Så treenigheden er et absolut fundament for kristne kirker.
Hvad Folkekirken angår, så er Folkekirken en dejlig kirke og et godt arbejdssted - også selv om man som "ansat" af og til kan være uenig om visse politiske beslutninger. Men du skal huske, at det jo ikke er "folkekirken", som vi, der er folkekirkemedlemmer, tror på - men vi tror på Jesus Kristus, den korsfæstede og opstandne Frelser.
Og lige en enkelt ting: man er IKKE født medlem af Folkekirken i Danmark. Man bliver medlem af Folkekirken, når man bliver døbt i Folkekirken - men dåben gør dig samtidig til medlem af Guds kristne kirke på jorden, og det er vigtigt, som Luther siger det, at modtage dåbens løfter hver dag i tro. Derfor kan man i øvrigt også melde sig ind i Folkekirken, hvis man er døbt med en anden kristen dåb.
Jeg håber, at du kan bruge lidt af dette svar i dine mange tanker - og jeg vil ønske dig al Guds fred og velsignelse fremover.
Venligst,
Signe Voldby, præstSvaret af:
 
Signe Dorthe Voldby

Signe Dorthe Voldby, Præst
Netkirken

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk