DAGENS ORD: ”Herre, du er min Gud, jeg hylder dig, jeg priser dit navn, for underfuldt har du ført dine planer igennem, fast og sikkert fra fortiden.” Esajas 25:1

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Dåb af barn med delt nationalitet_

Hej,

Jeg bor i Australien med min australske mand og vores to børn. Vi kommer på besøg til Danmark til næste sommer, og ved den lejlighed kunne jeg godt tænke mig at få mine børn døbt i den kirke jeg har tilknytning til derhjemme.

Jeg har rettet henvendelse til kirken, men fik en lidt uklar tilbagemeldeing. Jeg fik at vide at kirkeministeriet skal godkende dåben, og at det vil kræve en masse parpirarbejde, men derudover fik jeg ikke nogen information.

Kan I fortælle mig om muligheden for at få mine børn døbt, og ydermere hvad jeg skal gøre for at det eventuelt kan lykkes?

På forhånd mange tak.
Med venlig hilsen,
Mette

Mette McGrath

Svar:

Kære spørger fra "down under".
Hjerteligt til lykke med børnene, og med at I ønsker børnene døbt. Inden jeg svarer på dit spørgsmål, vil jeg dog lige nævne, at jeg ikke regner med, at børnene er døbt med kristen dåb i Australien.

Jeg bringer her en del af det, der står på Kirkeministeriets Hjemmeside (http://miliki.dk/kirke/livets-begivenheder under Medlem af Folkekirken) om dit spørgsmål:

" Medlemmer, der bor i udlandet
Et medlem af folkekirken, der flytter til udlandet, bevarer sit medlemskab af folkekirken, medmindre han eller hun selv melder sig ud.
Et medlem af folkekirken, som bor i udlandet, har ret til kirkelig betjening af præsten (eller præsterne) i det sogn, hvor han eller hun sidst har boet i Danmark. Medlemmer, der bor i udlandet, kan desuden, ligesom andre medlemmer af folkekirken, have ret til kirkelig betjening i en kirke i et andet sogn, hvis de har en særlig tilknytning til den kirke.

Medlemmers ret til kirkelig betjening.
Ud over at have ret til kirkelig betjening i det sogn, hvor man bor, har man som medlem af folkekirken også ret til kirkelig betjening i en kirke i et andet sogn, hvis man har en særlig tilknytning hertil.

Særlig tilknytning foreligger altid, hvor man
•tidligere har haft bopæl i sognet (dette gælder, uanset hvor længe man har boet i sognet),
•har nære pårørende, der bor i sognet (her tænkes på forældre, søskende eller børn), og
•for så vidt angår begravelse og bisættelse, har forældre, søskende eller børn begravet på en kirkegård i sognet.

I ovennævnte tilfælde har man derfor altid ret til at få foretaget en kirkelig handling i en anden kirke end den, som man normalt hører til.

I andre tilfælde er det præsten, der afgør, om man har en særlig tilknytning. Det afhænger her af præstens skøn, om man kan få foretaget en kirkelig handling i en kirke uden for det sogn, hvor man bor.

Man kan klage til biskoppen over den afgørelse, som præsten har truffet om særlig tilknytning. Biskoppens afgørelse er endelig."


Så vidt Kirkeministeriets Hjemmeside.

Ud fra det har du altså "ret" til at få Jeres børn døbt i den kirke, hvor du sidst har boet i Danmark --- og (vil jeg mene) også "i den kirke du har tilknytning til derhjemme".

Jeg kan kun beklage, at du har fået en uklar tilbagemelding i første omgang, - men prøv igen.

Med venlig hilsen
og med ønsket om Guds velsignelse med alt godt

Ivan L. Jakobsen
Svaret af:
 
Ivan L. Jakobsen

Ivan L. Jakobsen, Tidligere sognepræst
Netkirken

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk