DAGENS ORD: ”For dette forgængelige skal iklædes uforgængelighed, og dette dødelige skal iklædes udødelighed.” 1. Korinter 15:53

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Vartov kirke

hej jeg skal fremlægge om vartov (på fredag)
og jeg har ikke kunne finde så meget om det så her er nogle spørgsmål:

fulde navn på trosretningen?
hvilken hellige skrifter/ bøger bruger de?
hvor udøves troen?
hvilken højtider fejrer de og hvordan?
hvilke retigheder har trossamfundet?
hvor i danmark findes trossamfundet især?
er det en trosretningf der er kendt uden for Danmarks grænser?

Svar:

Kære Malene!

Nedenstående er direkte fra deres hjemmeside:

"Kirkeligt Samfund

Historie:
Kirkeligt Samfund blev oprettet i 1898 udfra et ønske om samling omkring Grundtvigs kirkelige og folkelige tanker.

Formål:
Kirkeligt Samfund har det som sin opgave at værne om og videreføre frihedslinien i dansk kirke- og folkeliv.
Vi ønsker den danske kirke bevaret som folkekirke, og vender os imod alt, som vil svække folkets forbindelse til folkekirken.
Vi følger opmærksomt den kirkepolitiske udvikling og vil aktivt virke for at gøre folkekirkelige synspunkter gældende over for folketing og regering.
På det folkelige område ønsker vi at skabe et forum for alsidig oplysning og åben debat.
Vi finder det væsentligt i et folkeligt arbejde at gøre opmærksom på de fælles, givne vilkår og deres samspil med den sociale og politiske virkelighed.

Daglig administration:
Foreningens daglige funktioner varetages af sekretariatet under ledelse af sekretariatsleder Hans Grishauge med bistand fra Kirsten Grishauge.
Sekretariatet har til huse i Vartov.

Struktur:
Kirkeligt Samfund er et samarbejde mellem en række foreninger, kredse og enkeltpersoner over hele landet. Kirkeligt Samfund ledes af en hovedstyrelse på 19 medlemmer, der så vidt muligt repræsenterer alle dele af landet. De vælges på et årligt repræsentantskabsmøde, der holdes skiftevis i København og provinsen.

Arbejdet:
Med udgangspunkt i Grundtvigs kirkelige og folkelige tanker søger styrelsen gennem Grundtvig-Akademiets virksomhed, konferencer, blad- og bogudgivelser samt andet udvalgsarbejde at sætte et grundtvigsk præg på den kirkelige og folkelige debat; at drive kursus- og mødevirksomhed bl.a. for menighedsråd; at arbejde med den kirkelige undervisning; at støtte det kirkelige og folkelige arbejde i Sydslesvig o.m.a.

Lokale kredse:
De lokale kredse er selvstændige i forhold til landsorganisationen. Arbejdet består væsentligst i møder om folkelige og kirkelige spørgsmål. Kredsene yder et årsbidrag til landsorganisationen.

Støtte:
Kredsene kan af styrelsen modtage støtte til løsning af særlige opgaver i forbindelse med det lokale arbejde.

Bistand:
Endvidere stiller Kirkeligt Samfund forskellige tjenesteydelser til rådighed for kredsene, f.eks. kan de rekvirere en fortegnelse over foredragsholdere, der har stillet sig til rådighed for det lokale arbejde. Fortegnelsen fås ved henvendelse til sekretariatet på Vartov, der også i anden sammenhæng yder hjælp og bistand til kredsene.

Optagelse:
Nye lokale kredse søger om optagelse i Kirkeligt Samfund og godkendes efter indstilling fra styrelsen på det førstkommende repræsentantskabsmøde. Til repræsentantskabsmødet kan hver kreds sende en eller flere repræsentanter, afhængig af kredsens størrelse.
Er der ikke en Kirkeligt Samfunds-kreds, hvor man bor, kan man tegne sig som personligt medlem ved henvendelse til kontoret i Vartov."

Torsten Højbergs kommentar efter ovenstående fra hjemmesiden er blot en understregning af, at Vartov = Kirkeligt Samfund ikke er noget kirkesamfund, men en netærksorganisation, der inspireret af Grundtvigs tanker om Folkekirken.
kæmper for dens bevarelse og dermed ønsker at varetage Folkekirkens interesser.

Med venlig hilsen
Torsten HøjbergSvaret af:
 
Torsten Højberg

Torsten Højberg, Er ikke længere aktiv

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk