DAGENS ORD: ”For dette forgængelige skal iklædes uforgængelighed, og dette dødelige skal iklædes udødelighed.” 1. Korinter 15:53

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Kremering

Jeg tror på, at Jesus Kristus er Guds søn, at Han er sandheden og livet, og at vi "skal leve om end vi dør".

Jeg er nu en gammel mand på 71 år og spørgsmålet om, hvorvidt jeg efter min død skal lade mig kremere, optager mig meget.

Hvordan ser Bibelen på kremering?

Kan nogen sige om det er rigtigt eller forkert, ud fra et kristen synspunkt, at lade sig kremere?

Svend Erik Strøm

Svar:

Kære Sven Erik

Den klassiske kristne tro er at Gud en dag skal opvække os, altså vores kroppe. Den evighed han har beredt til os er et liv i kroppen, ikke kun en åndelig eksistens. Derfor har det altid været naturligt blandt kristne at man begravede de døde kroppe som de var.

"I ét nu, på et øjeblik, ved den sidste basun; for basunen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles. For dette forgængelige skal iklædes uforgængelighed, og dette dødelige skal iklædes udødelighed. Og når dette forgængelige har iklædt sig uforgængelighed og dette dødelige iklædt sig udødelighed, da vil det ord, der er skrevet, være opfyldt: Døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brod? 1 Kor 15,52-55

"Og havet gav sine døde tilbage, og døden og dødsriget sine døde, og de blev dømt, enhver efter sine gerninger." Åb 20,13-14

"I skal ikke undre jer over dette, for den time kommer, da alle de, der er i gravene, skal høre hans røst og gå ud af dem" Joh 5,28

Når kremering for ca. hundrede år siden blev indført, så var det ofte som et udtryk for et anderledes syn på hvad der kommer efter døden: "Når det biologiske liv er slut - er alt slut, der findes ingen opstandelse at håbe på"

Da kremering kom frem, tog troende kristne naturligvis afstand fra dette nye syn på døden og dermed også kremeringen. En kristen kunne jo ikke lade sig jordfæste på en måde som signalerede at han eller hun ikke længere troede på "de dødes opstandelse og et evigt liv".

Idag er der vel ingen der forbinder sådanne ideologiske holdninger med kremering. Noget forbud findes ikke i bibelen, og troen på opstandelsen påvirkes jo ikke; Gud kan opvække, dvs. genskabe kroppen om den er forbrændt eller formuldet.

Den katolske kirke har haft et forbud mod kremering, da det opstod blandt fritænkende folk, der hævdede at der ikke var noget der hed 'de dødes opstandelse'. Det forbud er annuleret i dag, da det ikke har den sammenhæng mere.

Bibelen lærer os ikke at det er forkert at blive brændt, blot har der i bibelen altid været tradition for begravelser.

Om det er havet, jorden eller ilden der har "slugt" vores legemer, så må de give det tilbage igen.

"Og havet gav sine døde tilbage, og døden og dødsriget sine døde..." Åb 20,13

I håb om at det er til hjælp, -kærlige hilsner

Claus Aagaard, Præst i Græsted FrikirkeSvaret af:
 
Claus Aagaard

Claus Aagaard, Er ikke længere aktiv

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk