DAGENS ORD: ”men sandheden tro i kærlighed skal vi i ét og alt vokse op til ham, som er hovedet, Kristus.” Efeserne 4:15

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Hvem var der før jorden blev skabt ?

Jeg er stødt på den side, og undre mig. Jeg troede at der intet fandes, før jorden blev til.

v23 Fra evighed er jeg dannet,
fra begyndelsen, før jorden blev til.
v24 Jeg blev født, før strømmene var til,
før der var vandrige kilder;
v25 da bjergene endnu ikke var sat ned,
forud for højene blev jeg født,
v26 førend han skabte landjorden og markerne
og de første støvkorn i verden.
v27 Da han grundfæstede himlen, var jeg der allerede,
da han lagde jordens flade fast på urdybet,
v28 da han samlede skyerne deroppe,
da han lod urdybets kilder strømme,
v29 da han satte en grænse for havet,
så vandet ikke kunne overtræde hans befaling,
da han lagde jordens grundvolde fast,
v30 var jeg ved hans side som hans fortrolige;
jeg var til glæde for ham dag efter dag,
jeg dansede foran ham hele tiden,
v31 jeg dansede på hans vide jord
og glædede mig over menneskene.
v32 Men hør nu på mig, sønner!
Lykkelige de, der holder sig til mine veje.
v33 Lyt til belæringen og bliv vise,
lad ikke hånt om den!
v34 Lykkeligt det menneske, der hører på mig,
så han dag efter dag våger ved mine døre
og holder vagt ved mine dørstolper.
v35 For den, der finder mig, finder livet
og opnår Herrens velbehag.
v36 Men den, der går fejl af mig, skader sig selv,
alle, der hader mig, elsker døden.
Hør, visdommen råber,
forstandigheden løfter sin røst.
Hvem er "hun" der bliver omtalt?

Håber I kan hjælpe mig
Venligst

Pia Hessel Svendsen

Svar:

Kære Pia

Det, du citerer, er fra Ordsprogenes Bog kapitel 8. Ordsprogenes Bog hører til visdomslitteraturen i Bibelen. Her er der mange gode råd om, hvordan man skal leve og forholde sig i forskellige situationer i livet. Visdommen personificeres som værende til længe før skabelsens start. Sådan som jeg ser det, er det Jesus, der taler her, selvom forfatteren til teksten oprindelig ikke havde mulighed for at forstå det. Han har nok blot skrevet, hvad han fik fra Gud. Og her har han fået en indsigt, som først efter Kristi komme kan forstås og forklares. For ifølge Johannesevangeliet kapitel et var Jesus Ordet, uden hvilket intet blev skabt af det, der er. Så Jesus var der sammen med Faderen og Guds Ånd, der svævede over vandene, da skabelsen blev sat i værk. Ligesom Faderen og Helligånden er Ordet, som blev kød og tog bolig iblandt os, nemlig Jesus Kristus fra evighed af (se Johannesevangeliet kap. 1 vers 1-14) og Han vil være der uafsluttet i en uendelighed til evig tid uanset alt, hvad der måtte forgå af det skabte. Som den korsfæstede og opstandne og himmelfarne herre Jesus Kristus, Guds Søn, selv siger det i Johannes Åbenbaring kap. 2 vers 8: ”Dette siger den første og den sidste, Han, som var død og blev levende” eller i kap 21 vers 6: ”Det er sket, jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden. Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet”.

Meget mere kunne siges, men jeg håber, at dette er tilstrækkeligt til en afklaring af dit spørgsmål.

Med venlig hilsen
Torsten HøjbergSvaret af:
 
Torsten Højberg

Torsten Højberg, Er ikke længere aktiv

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk