DAGENS ORD: ”Jeg kalder jer ikke længere tjenere, for tjeneren ved ikke, hvad hans herre gør; jeg kalder jer venner, for alt, hvad jeg har hørt af min fader, har jeg gjort kendt for jer.” Johannes 15:15

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Dåb og medlemskab

Kære netpræst

Jeg er barnedøbt i en folkekirke, men vil gerne døbes "rigtig" som man gør i en frikirke.

Jeg har kontakt til en frikirke, men er ikke medlem. Kan det alligevel godt lade sig gøre at blive døbt der, eller vil man så efterfølgende kræve mit medlemskab?

Et andet problem er at jeg ikke kan lide at få hovedet under vand. Kan dette problem løses ved eksempelvis vandbrus fremfor, at jeg skal have hovedet ned under vandet?

Jeg har hørt at det mest rigtige er at blive vanddøbt før man bliver døbt med Helligånden, men jeg er døbt med Helligånden hvorfor er det så alligevel vigtig at jeg bliver vanddøbt? Og kan min barnedåb evt. have samme værdi så jeg ikke behøver vanddåben?

Med venlig hilsen
Anonym

Svar:

Kære spørger

Du er i et dilemma, når du er i tvivl om din barnedåb er god nok, og du samtidig ønsker at blive døbt ”rigtig”, som man gør i en frikirke, hvor det normalt sker ved, at man bliver dykket helt ned under vandet, og du ikke bryder dig om at få hovedet under vand.

Inden jeg går ind på at besvare de andre konkrete spørgsmål, som du stiller, må jeg advare dig imod at lade dig døbe overilet, som det vil være nu, hvor du selv er i tvivl om, hvilken værdi barnedåben har for dig. Spørgsmålet om barnedåben kan have samme værdi, som den dåb, du evt. bliver døbt med i en frikirke, må du nemlig selv afgøre. Det kan andre ikke gøre for dig. Og det er meget vigtigt, at du har fred med dig selv og Gud i det du gør, og at du ved, hvorfor du gør det, eller hvorfor du vælger ikke at gøre det.

Hvis du vælger ikke at lade dig døbe, fordi du fastholder, at du er døbt med barnedåben, må jeg, der kun forkynder og praktiserer dåb af mennesker, der er kommet til tro, og som derfor selv ønsker dåb på egen bekendelse af deres tro, respektere din beslutning, og jeg regner dig for en helt og fuldt ligeværdig kristen, selvom du fastholder din barnedåb. Det er så mit håb, at min folkekirkelige kollega på tilsvarende måde vil respektere dig, hvis du efter moden overvejelse kommer til den slutning, at du må lade dig døbe og du bliver døbt, selvom han/hun i h. t. til det lutherske bekendelsesskrift Confessio Augustana må regne dig for ”gendøbt” og dermed udtrådt af den lutherske kirke. I praksis må du dog selv melde dig ud for at blive fritaget for kirkeskat og medlemskab af Folkekirken, som du dog igen kan melde dig ind i, hvis du senere måtte ønske det.

Med hensyn til medlemskab i en frikirke efter dåben, så bliver du ved dåben medlem i en baptistkirke, i en pinsekirke og i en apostolsk kirke, mens det helt og fuldt er dit eget valg i en menighed i Det danske Missionsforbund. Andre frikirker kan have en af disse muligheder, som du selv må undersøge. Jeg vil dog anbefale dig at tilknytte dig et kristent fællesskab, hvor du kommer trofast, da du har brug for det til din bevarelse og vækst som kristen.

Det er ikke mængden af vand, der er afgørende, selvom det normale i frikirker med troendes dåb er, at man dykkes helt ned under vandet. Jeg døbte således engang en skrøbelig 79-årig kvinde ved overøsning i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, da hun stod i vandet, hvor en anden lige efter blev døbt under vandet. Bekendelsen af troen på Jesus som Guds Søn og ens egen Frelser og Herre er vigtigere end, om man bliver dykket ned under vandet.

Gud er suveræn, og oplevelsen af dåben i/med Helligånden kan ske både før og efter, man på bekendelse af sin tro er blevet døbt. Det læser vi om i Apostlenes Gerninger, hvor den normale rækkefølge er omvendelse og dåb til syndernes forladelse, som så fører til modtagelsen af Helligåndens gave (se Ap.g. 2,38). Men i Kornelius’ hus oplevede de tilstedeværende Helligåndens gennembrud inden de var døbt, og de blev på Peters befaling døbt bagefter (se Ap.g. 10,44-48).

Må Gud hjælpe dig til at finde dig selv i de spørgsmål du stiller, så det bliver med fred i hjertet, at du enten fastholder din barnedåb eller lader dig døbe på bekendelse af din tro.

Med venlig hilsen
Torsten HøjbergSvaret af:
 
Torsten Højberg

Torsten Højberg, Er ikke længere aktiv

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk