DAGENS ORD: ”så langt som øst ligger fra vest, så langt har han fjernet vore synder fra os.” Salmerne 103:12

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

De ni læsninger.

Hvad er de ni læsninger som jeg ved læses her op mod jul,og hvor stammer denne skik fra.

Svar:

De ni læsninger

Nedenstående korte redegørelse er hentet fra Bibelselskabets hjemmeside.

"De Ni Læsninger er en musikgudstjeneste og en forberedelsesgudstjeneste til julen. Traditionen stammer fra England, hvor den første gang blev fejet den 24. december 1918 i King’s College Chapel i Cambridge. Siden da er den blev fejret samme sted hvert eneste år på nær én undtagelse i 1930. Selv under 2. verdenskrig fortsatte man, skønt kirkens mosaikruder - og varmen derfor også - manglede.

Gudstjenesten blev lavet af kirkens nye præst Eric Milner-White, som ønskede at bringe fornyelse i kirkens liturgiske liv. Allerede året efter blev skikken kopieret af en række andre kirker i England. Siden 1928 er gudstjenesten fra King’s College i Cambridge blevet transmitteret af BBC direkte den 24. december, og det anslås, at den aflyttes af mere end 4 millioner mennesker verden over.

I King’s College fejres gudstjenesten altid den 24. december kl. 15.00 som optakt til julens øvrige gudstjeneste. I Danmark er der i mange kirker blevet tradition for at fejre De Ni Læsninger en søndag i adventstiden som en forberedelse til julen.

Hvad enten musikken og sangen leveres af professionelle musikere og sangere eller af den lokale menighed, er styrken i gudstjenesten de ni bibellæsninger, som har givet gudstjenesten navn. Temaet for gudstjenesten er - sådan som det udtrykkes i valget af bibelteksterne - målet og formålet med Guds kærlighed til hele sin skabning. Gennem teksterne fortælles om syndefaldet, Guds udvælgelse og frelse sådan som den udspilles i den bibelske historie."

For første gang i de 34 år, jeg har været præst, skal jeg selv i 2005 lede en fejring af de ni læsninger.

Teksterne, der bliver læst er 1. læsning fra 1. Mosebog kap. 1 om Skabelsen - 2. læsning fra 1. Mosebog kap. 3 om syndefaldet - 3. læsning er profetien om Jesu komme og egenskaber i Esajas' Bog kap. 9,1-5 - 4. læsning er fra profetien om Jesu lidelse og død for vores skyld i Esajas 53 - 5. læsning er fra bebudelsen om Jesu fødsel ved englen Gabriel til jomfru Maria i Lukas 1,28-35 - 6. læsning er om Jesu fødsel fra Lukas 2,1-7 - 7. læsning er Englens budskab til hyrderne på marken og den himmelske lovsang fra Lukas 2,8-14 - 8. læsning er om, at Gud blev menneske i Jesus Kristus fra Johannesevangeliet 1,9-14 og vi slutter med 9. læsning i Filipperbrevet 2,4-11. med forkyndelsen af Jesus, der fra guddommelig herlighed blev menneske og ydmygede sig til døden på et kors til frelse for os, så engang alle over alt må bekende, at Jesus er herre til Gud Faders ære.

Der kunne i nogle tilfælde have været valgt andre tekster, der også omhandler disse temaer, hvorfor der er mindre forskelle fra kirke til kirke eller fra gang til gang.

Men hovedindtrykket er, at julen synges ind og vigtige frelseshistoriske begivenheder bliver læst fra Bibelen i såvel Det gamle som Det nye Testamente, og det kulminerer i inkarnationen, at Gud bliver menneske i Jesus for igennem Ham at kunne frelse dem, der tror på Ham og derved får del i syndernes forladelse og det evige liv.Svaret af:
 
Torsten Højberg

Torsten Højberg, Er ikke længere aktiv

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk