DAGENS ORD: ”Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os.” Romerne 8:37

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Kains videre liv

Den straf Kain fik for at slå sin broder ihjel, kan den betragtes som at Gud gjorde Kain til en vampyr eller lignende?

Svar:

Kære spørger

Jeg ved ikke, hvor du har tanken om, at Kain blev en vampyr som straf for, at han slog sin bror Abel ihjel. Naturligvis er det noget sludder.

I stedet for selv at svare, vil jeg lade Bibelen svare. Det er fra 1. Mosebog kapitel 4 vers 8-23, hvor Kain slår sin bror ihjel af misundelse og Gud konfronterer ham med hans ugerning og dømmer ham, og han lover på hans bøn at bevare ham, og vi ser, at Kain bliver stamfar til mange efterkommere. Så hans liv fik også indhold efter hans onde handling.

Vi læser sådan om Kain:
"Siden talte Kain til sin bror Abel, og da de en dag var ude i det fri, overfaldt Kain sin bror Abel og slog ham ihjel. v9 Da spurgte Herren Kain: »Hvor er din bror Abel?« Kain svarede: »Det ved jeg ikke. Skal jeg vogte min bror?« v10 Herren sagde: »Hvad er det, du har gjort? Din brors blod råber til mig fra jorden. v11 Nu skal du være bandlyst fra den jord, som har spærret sit gab op og drukket din brors blod, som du udgød. v12 Når du dyrker jorden, skal den ikke mere give dig sin grøde. Fredløs og flygtning skal du være på jorden!« v13 Kain sagde til Herren: »Min straf er for stor at bære. v14 Nu jager du mig bort fra agerjorden, og jeg må skjule mig for dig og være fredløs og flygtning på jorden; så kan enhver, der møder mig, slå mig ihjel.« v15 Men Herren sagde til ham: »Nej, hvis nogen slår Kain ihjel, skal det hævnes syv gange.« Og han satte et mærke på Kain, for at ingen, der mødte ham, skulle slå ham ihjel. v16 Så forlod Kain Herren og slog sig ned i landet  Nod øst for Eden.

Kains slægt

v17 Kain lå med sin kone, og hun blev gravid og fødte Enok. Så byggede han en by og gav den navn efter sin søn Enok. v18 Enok fik sønnen Irad, Irad fik Mehujael, Mehujael fik Metushael, og Metushael fik Lemek. v19 Lemek tog sig to koner, den ene hed Ada, den anden Silla. v20 Ada fødte Jabal. Han blev stamfader til dem, der bor i telte og holder kvæg. v21 Hans bror hed Jubal. Han blev stamfader til alle dem, der spiller på citer og fløjte. v22 Også Silla fødte en søn, Tubal-Kain, stamfader til smedene, alle dem, der forarbejder kobber og jern. Tubal-Kains søster hed Na'ama. (1 Mos 4,8-22)

Med venlig hilsen
Torsten HøjbergSvaret af:
 
Torsten Højberg

Torsten Højberg, Er ikke længere aktiv

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk