DAGENS ORD: ”Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer.” Johannes 14:26

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

ny attest oprette

jeg har fået lavet en ny fødselsattest og vil høre hvem jeg skal henvende mig til for at annullere attesten udstedt kort efter min fødsel 5. juli 1975. min grund derfor er at kirken aldrig har spurgt mig om mit samtykke, men brugte blot mine forældres underskrifter som såkaldt samtykke, uden at fortælle mine forældre om kirkens andel som jo er indlejret i både stempel og afgivne eder under ukendte konsensus.

Jeg ønsker primært at annullere min fødselsattest fordi jeg står i den situation at skulle tale min sag foran en domstol, der som bekendt gør brug af min cpr. person som jo kun er lovligt oprettet pga. kirkens "evne" til at franarre folks egenkontrol over krop, sind og sjæl (især sjælen min i kirkelig forstand såvel praktis som juridisk er på nuværende tidspunkt underlagt romersk talmudic (kirkelig) lovgivning.

jeg vil gøre alt i min magt indenfor loven for at annullere denne "kontrakt" med kirken/staten som er opretholdt siden dannelsen af dokumentet indtil dags dato kun opretholdt i kraft af brugen af mit stiltiende accept, hvilket i dette "protest" brev ikke just kan siges at være stiltiende længere.


mark cedermark

Svar:

Staten har valgt at bruge kirkekontoret til registrering af navne. Det rigtigste, syntes jeg, er at kommunekontoret registrerede navneattesterne.

At kirkekontoret foretager registreringen hænger nok sammen med, som du selv udtrykker, en gammel lov der endnu ikke er ændret. Reelt er der ingen sammenblanding mellem tro og registrering. Registreringen foregår bare på et kirkekontor. Punktum!

At du begynder at blande tro eller mangel på samme, sammen med regisrereringen, har i princippet ikke noget med registreringen at gøre. Den foregår blot på et kirkekontor.

For min egen del kunne jeg ønske mig, at al registrering foregår på et kommunekontor med navneregistrering samt ægteskabsregistrering. Så at folk er fritstillet til at gå til kirken, hvis de ønskede det og kan få den kirkelige velsignelse.

Jeg vil foreslå at du henvender dig til politikerne, der som bekendt lovgiver, for at få ændret praksis.

Med venlig hilsen
Alex Wallin

Svaret af:
 
Alex Wallin

Alex Wallin, Redaktør og webmaster
Netkirken

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk