DAGENS ORD: ”For dette forgængelige skal iklædes uforgængelighed, og dette dødelige skal iklædes udødelighed.” 1. Korinter 15:53

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Mine spørgsmål

Hej, jeg hedder Ismail og jeg er Muslim. Men vil godt lære om Kristendommen.
Jeg har et projekt jeg har valgt og jeg vil stille dig 2 spørgsmål ifølge Kristendommen/Biblen

- Hvorfor Vil Jøderne Korsfæste Jesus

- Hvad hed kvinden som hele tiden var ved siden af Jomfru Maria

Det er mine spørgsmål og jeg vil være meget glad hvis du kunne uddybe svarene, jeg har selfølgelig kigget lidt på hjemmesiden, og jeg fandt rigtig ikke nogle svar.

- Tak på forhånd

Ismail

Svar:

Kære Ismail
Tak for dine gode og relevante spørgsmål. Først vil jeg sige dig tak for din interesse for kristendommen og din lyst til at lære den at kende. Det er virkeligt prisværdigt. Det er klart, at vi må gå til Bibelen, for at lære den at kende og for at forstå hele den kristne tros historie. I Bibelen læser vi om Gud, Jesus og Helligånden og vi kan lære om dem, ved at læse dette. Men på samme måde, som vi kan læse om eks. Dronning Magrethe i div. blade og bøger, så kan vi måske nok få noget kendskab til hende – men vi lærer hende ikke at kende personligt. Jeg tænker det er lidt på sammen måde med Gud. Vi kan vi lære at kende til ham og om ham, ved at læse om ham. Men der er også en dimension, hvor vi kan lære ham at kende personligt. Denne del må også med, for bedre at kunne forstå kristendommen.

Men tilbage til dine spørgsmål:

Hvorfor ville jøderne korsfæste Jesus?
Når man læser evangelierne er det tydeligt, at Jesus i hans tale og undervisning, var hårde mod det jødiske religiøse system, der på Jesu tid herskede. Han tog i lagt højre grad parti for de udstødtes, de svages – dem der ikke regnedes for noget – og talte deres sag. Farisærene og de skriftkloge derimod, havde gjort troen på Gud til en kompliceret sag, fuld af regler og forordninger, som de end ikke selv overholdt. Det blev til ydre handlinger, og de formåede til tider at krybe uden om, mens de pålagde det alle andre.
Deres nok største udfordring med Jesus var, at han talte om Gud i himmelen, som sin egen far. For dem, var dette ligefrem gudsbespottende. Det var derfor jøderne, der greb Jesus, og ville have ham af vejen. Vejen til domsfældelsen af Jesus, illustrerer ganske godt de skriftkloges arbejdsmetode. Det var nemlig til ypperstepræsterne Jesus først blev ført, og ”dømt” for gudsbespottelse. Men de førte ham videre til det romerske styrer, som var i Israel på dette tidspunkt. Her blev han anklaget af jøderne for bl.a. at opfordre til ikke at betale skat til romerne og udråbe sig selv som en konge – hvilket ansås som en fornærmelse og trussel mod Rommeriget. Roms repræsentant i Jerusalem, Pilatus, fandt dog ingen skyld hos Jesus, men da han hørte, at Jesus var fra Galilæa, sendte Pilatus Jesus videre til en anden af Roms repræsentanter, da han var leder over Galilæa – og tilfældigvis var i Jerusalem. Heller ikke han, ville dømme ham, så Jesus kom tilbage til Pilatus. Pilatus søgte at frigive Jesus, men Ypperstepræsterne opildnede Jøderne til at råbe ”Korsfæst ham!”
Korsfæstelsen var romernes måde at eksekvere dødsstraffen. Det var dog kun for slaver, provinsboer og den allerringeste slags forbryder. Det var nemlig en stor ydmygelse og en smertefuld dødsstraf til vanære for den dømte. For jøderne var korsfæstelsen – helt fra Moses tid – et tegn på Guds forbandelse. Med korsfæstelsen af Jesus, fik jøderne derfor ikke bare ryddet et ”problem” af vejen, men fik også kaste vanære over manden, der sagde han var Guds egen søn – troede de! For med Jesu opstandelse og derved sejr over korset, kom alt det modsatte til at gælde i stedet. Problemet kom ikke af vejen – men spredte sig yderligere, og vanæren blev vendt til ære. Inden Jesus blev korsfæstet, talte Jesus selv om, at efterfølgelsens er korsets vej. Korset bliver hermed også et symbol for den kristnes forening med Kristus, ikke blot ved at vi følger efter ham, men også i kraft af den sejr Jesus vandt på korset. Vores kødelige natur bliver korsfæstet med ham, men til gengæld får vi lov til at leve et helt nyt liv med ham – muliggjort af Jesus og formidlet af Helligånden.

Hvad hed kvinden som hele tiden var ved siden af Jomfru Maria?
Der var flere kvinder omkring såvel Jesus som hans mor, Maria. Det er også flere forskellige personer, der nævnes sammen med Jomfru Maria. Jeg har derfor behov for at få oplyst et af de steder du særligt tænker på, så kan jeg nok vende tilbage med yderligere oplysninger. Men …. Der er stor sandsynlighed for, at hun også hed Maria – dem var der nemlig flere af:-)

Med ønsket om Guds ledelse i din søgen
Claus BækgaardSvaret af:
 
Claus Bækgaard

Claus Bækgaard, Præst
Bykirken

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk