DAGENS ORD: ”Han mætter dit liv med gode gaver, du bliver ung igen som en ørn.” Salme 103:5

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Spørgsmål til godkendte trossamfund

Kan man få vedtægterne at se for et godkendt trossamfund?
Kan man få årsregnskabet at se for et godkendt trossamfund?

Er der krav om demokrati i et godkendt trossamfund?

Som jeg har forstået det, kan man som medlem af et godkendt trossamfund ikke fratages sine borgerlige og politiske rettigheder. Spørgsmålene er:

Kan et godkendt trossamfund:
nægte et medlem at være medlem af et politisk parti?
nægte et medlem at stemme ved kommunal- eller folketingsvalg?
straffe med udelukkelse (samme straf som udstødelse), hvis et medlem
vælger at melde sig ud?
straffe med udstødelse, hvis et medlem vælger at modtage en blodtrans-
fusion for at bevare livet?
straffe med udstødelse, hvis et medlem vælger at have kontakt til en
udstødt?
straffe et tidligere medlem med udelukkelse, hvis det bliver medlem i
andet trossamfund?

Svar:

Svar til ”Anonym”
vedr. forhold om ret til indsigt i godkendte trossamfunds vedtægter m.m.

Kære anonym.
Jeg vil forsøge at svare på dine spørgsmål, sådan som jeg mener at de fleste frikirker i DK praktiserer.
Det bliver dog ikke alle spørgsmålene jeg vil svare på idet en del tydeligvis omfatter. forhold som vedrører Jehovas Vidner og som jeg ikke mener er et sammenlignelig trossamfund med de øvrige frikirker.

(Du kan sikkert uddrage mere præcise svar ved at søge oplysning hos Familiestyrelsen (som nu er Familieretsafdelingen under Ankestyrelsen) –
det er her trossamfund uden for Folkekirken er placeret i det ministerielle system. Hjemmeside: Familiestyrelsen: Trossamfund, her finder man bl.a. kriterier for godkendte trossamfund!)

Svar:
Ja, man kan godt få vedtægter og årsregnskab for et godkendt trossamfund at se.
Jeg mener ikke der er krav på demokrati, men en naturlig gennemsigtighed. Offentlige myndigheder, og selvfølgelig medlemmer skal have mulighed for at vide hvad der foregår. Men kirkens ledelse styrer selvfølgelig med mandat fra medlemmerne.
Man kan selvfølgelig ikke fratages borgerlige og politiske rettigheder, ligesom man heller ikke kan stille krav om at et medlem skal tilhøre et bestemt politisk parti eller retten til at stemme.
Spørgsmålet om udstødelse eller udelukkelse af et trossamfund er en mulighed hvis medlemmets holdninger/liv og færden er i klar strid med trossamfundets lære/vedtagne praksis.
Jeg tvivler dog på, om et trossamfund med en samfundsfjendsk lære overhovedet kan blive godkendt.
Spørgsmål vedr. blodtransfusion og straf og udelukkelse i den forbindelse er forhold der, så vidt jeg ved kun er et Jehovas Vidners problem.
Jeg håber dette har bragt dig lidt reel oplysning og glæder mig egentlig over, at du har øjnene åbne og er sund nysgerrig/kritisk!

Med venlig hilsen
Ole Bækgaard
Svaret af:
 
Ole Bækgaard

Ole Bækgaard, Netpræst

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk