DAGENS ORD: ”Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang.” Jeremias 17:14

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

hverdag med pinsebevælgelsen

Hvordan adskilder hverdagen i pinsebevægelsen sig fra den hverdag man lever som medlem af den danske kirke, her tænker jeg på ritualer og bla. kvindesyn?

Svar:

Kære spørger

Pinsebevægelsen har ikke noget specielt kvindesyn og ganske få ritueller der skiller sig ud i forhold til folkekirken. De praktisere voksendåb som kaldes Den troenes dåb og de går ikke ind for barnedåb.
Dette dåbssyn deles af de fleste frikirker.

Pinsebevægelsen er en del af Den Hellige almindelige Kirke og bygger på Luthers lærer, som også andre firkirker samt folkekirken bygger på.

Forskel kan måske mærkes ved at pinsefolk kan være/virke meget inderlige i forholdet Gud - menneske, men det kan kristne fra andre folke eller frikirker også.

Hver Pinsekirke er en selvstændig enhed og styringen af kirken foregår af en præst og et ældsteråd der træffer daglige afgørelser. Større afgørelser bliver der stemt om ved menighedsmøder, så ad den vej er den enkelte med i beslutningerne. Medlemmerne betaler selv for driften af kirken og aflønner selv præsten.

Du kan få et dybere svar fra Pinsekirken og du kan kontakte dem på http://www.pinsekirken.dk

Med venlig hilsen
Alex WallinSvaret af:
 
Alex Wallin

Alex Wallin, Redaktør og webmaster
Netkirken

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk