DAGENS ORD: ”Han mætter dit liv med gode gaver, du bliver ung igen som en ørn.” Salme 103:5

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

skabelsesteologi og åbenbaringsteologi ?

Hvad er forskellen på skabelsesteologi og åbenbaringsteologi ?

Mvh

Svar:

Åbenbaringsteologien vandt frem i 1920'erne anført af den kendte teolog Karl Barth. Han blev allerede i sin levetid den mest omstridte og indflydelsesrige skikkelse inden for protestantiske kredse, og virkningerne af hans teologi er stærk og mangfoldig og kan spores helt op i vores tid. Den hævdede, at alene Guds åbenbaring i Jesus Kristus er kilden til sand erkendelse af Gud. Op imod denne opfattelse hævder skabelsesteologien, ofte med henvisning til Luthers teologi, at det kristne budskab bliver abstrakt og indadvendt, hvis ikke det knyttes til menneskets naturlige guds erkendelse.

Skabelsesteologi betegner den teologi som opstod som et modbegreb overfor den mere radikale åbenbarelsesteologi. Den påpeger at mennesket kan erkende Gud ud fra al det skabte og ikke alene ud fra Guds åbenbaring i Bibelen. I kraft af at mennesket selv er skabt og er en del af skaberværket, så besidder det en "naturlig" guds erkendelse. Synspunktet er at Gud har aflagt et tydeligt vidnesbyrd om sig selv i alt det skabte, som mennesket er i stand til at tage i mod.Svaret af:
 
Leif Rasmussen

Leif Rasmussen, Er ikke længere aktiv

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk