DAGENS ORD: ”men sandheden tro i kærlighed skal vi i ét og alt vokse op til ham, som er hovedet, Kristus.” Efeserne 4:15

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Er det den samme Gud.

Jøder og kristne har samme Gud, Abraham, Jakob og Isaks Gud. Også selv om de ikke tror på Jesus som Guds søn, er det vel samme Gud vi tror på.
Muslimerne, der nedstammer fra Ismael, Abrahams søn med trælkvinden, er det den samme gud de tror på, også når de ikke tror på Jesus som Guds søn?
Jesus er vejen, sandheden og livet, men afhænger Gud af vores billede af ham? Eller kan man sige nogle har fundet vejen til Gud (gennem Jesus) og andre ikke endnu eller er på gale veje?

Svar:

Ja, jøderne og de kristne har den samme Gud; men her hører sammenligningen så op.
Jøderne er Guds særlige ejendomsfolk, de lever under en særlig udvælgelse som Guds pagtfolk. Hans forhold til dem er nøje forbundet med hans pagter. Det vil sige, Gud har handlet med dem i historien i forhold til pagtbetingelserne. Gud har højtideligt givet pagtløfter til Israel, og ville sætte sin karakter på spil, hvis han ikke overholdt dem. Guds pagter er klare, de fortæller, hvad der vil ske, hvis jøderne overholder pagterne, og hvad der vil ske, hvis de bryder dem. Den ”tro”, som Gud efterspørger hos jøderne, er ikke tro i almindelighed; men trofasthed over for det Gud har sagt, ellers vil det få konsekvenser, og her finder vi årsagen til jødernes brogede historie.

Da Jesus Kristus kom til jorden, oprettede Gud en ny og en bedre pagt end jødernes gamle som et tilbud til alle mennesker (Luk.2;10) ”Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser …” Da Jesus, af kærlighed til os, ofrede sit liv og udgød sit blod, for alle de synder og overtrædelser der er begået, tog Gud imod det som det offer, der udsletter al synd. Jesus siger selv (Luk.22; 20) ”Dette er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer …". Den nye pagts betingelse er udtrykt i det kendte bibelvers: (Johs.3;16 ) ”For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.” Det vil sige, at troen på det som Jesus har gjort og en aktiv offentlig bekendelse, det er den nye pagts indhold. det bliver bekræftet i (Rom.10;10) ” For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse,for Skriften siger: »Ingen, som tror på ham, skal blive til skamme.«

Muslimernes gud er ikke de kristnes Gud, for Bibelen kalder de kristnes Gud for Jesu Kristi far. (1.Peter 1;3) ”Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader …” Hvad Allah er, vil jeg ikke komme ind på her; men han er ikke Jesu Kristi far, og kan derfor ikke være de kristnes Gud.

Der er en new age-inspireret tendens i tidens, man arbejder på over langs, at sammensmelte verdens religioner under en hat i en slags superreligion. Den inspiration vil benægte at Jesus Kristus er menneskets eneste vej til Gud; men NyTestamente siger klart. Du nævner selv (Joh 14,6) ”Jesus sagde til ham: »Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.” Vi kan kun lære Gud at kende ved at lære Jesus at kende. Det er ham, der er vejen til Gud.Svaret af:
 
Leif Rasmussen

Leif Rasmussen, Er ikke længere aktiv

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk