DAGENS ORD: ”I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. v11 Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb.” Efeserne 6:10

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

hvorfor har præsterne det tøj på de har?

Hej...

Jeg er en pige som skal lave en fremlæggelse om kristendommen..
og jeg skal finde ud af hvorfor præsterne har det tøj på de har. jeg har set alle 'kjolerne' men fik ikke afvide der, hvorfor det er at de har lige præcist det tøj på, altså historien bag 'kjolerne'!
Og så til det andet spørgsmål, det er om der er noget politisk ved kristendommen?

mange tak!

Svar:

Kære spørger.
Håber, at du får en god fremlæggelse.
Allerførst: Den sorte kjole og den hvide krave er præstens "arbejdstøj" ved gudstjenester og ting, der foregår i kirken. Man kan også kalde det for præstens uniform. Den har set sådan ud siden 1600-tallet, hvor mange borgere gik sådan klædt. Præstekjolen og kraven viser samtidig, at præsten ikke blot er til stede som privatperson, men er der på kirkens vegne, og altså er forpligtet på de retningslinier, der gælder i kirken ud fra Bibelen og Trosbekendelsen. Ved gudstjenesterne bruger mange præster messehagler i forskellige farver. Den hvide eller gyldne bruger vi som fest-messehagel i Julen, og i Påsketiden. Den lilla eller violette som i kirken er en slags forberedelsefarve bruger vi i Adventstiden og i Fastetiden op til Påske. Den røde bruger vi i Pinsen, hvor vi hører om Helligånden, der som ildtunger kom ned over de første kristne, - og 2. Juledag, Sankt Stefans dag, hvor vi hører om den første kristne martyr. Den grønne messehagel bruger vi i Hellig 3 Kongers tiden mellem Jul og Fastetiden - og i Trinitatistiden hen over sommneren og efteråret for at minde os om, at Jesu ord og dermed Guds kærlighed skal slå rod i os og vokse.

Så spørger du, om kristendommen er politisk? Kristendommen er ikke parti-politisk, hvis det er det, du mener med politisk. Jesus blev engang spurgt, om det var tilladt at betale skat til kejseren af Rom, - som dengang herskede over hele det nuværende Middelhavs-område. Og Jesus svarede: Giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er. (Se i Markus-evangeliet kapitel 12 vers 13-17).
Ifølge Jesus har vi altså et ansvar for at bidrage til samfundet - for eksempel ved at betale skat. Vi har også et ansvar overfor andre mennesker. I Markus-evangeliet kapitel 12 vers 28-31 siger Jesus bl.a.: Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind og af hele din styrke. Dernæst kommer: "Du skal elske din næste som dig selv".

Mange af Jesu ord i Bibelen og også de 10 bud giver os gode anvisninger på, hvordan vi skal leve i samfundet og overfor hinanden. Meget kort sagt i Jesu ord: "Som I vil, at mennesker skal gøre mod jer, sådan skal I gøre mod dem". (Lukas-evangeliet kapitel 6 vers 31.)

Kære spørger. Det var så lige det, som jeg kunne nå at svare nu. Men du kan måske også prøve at "google" dig frem til flere oplysninger.

Med venlig hilsen
Ivan L. JakobsenSvaret af:
 
Ivan L. Jakobsen

Ivan L. Jakobsen, Tidligere sognepræst
Netkirken

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk