DAGENS ORD: ”Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer.” Johannes 14:26

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

dåb

Det er trist, når vi, som tror på Jesus, alligevel må leve i forskellige kirkesamfund. Årsagen er jo ofte at dåb forståelsen er grundlæggende forskellig. Der kan jo være mange grunde dertil, og jeg skal ikke her begynde at tage dem frem, da denne side jo er beregnet på spørgsmål. Leif Rasmussen, du skriver, at dåben ikke bibelsk set burde være et stridspunkt, efter din opfattelse er det noget historisk, der ligger til grund derfor. Jeg, der er barnedøbt, holder så sandelig fast derved af bibelske årsager, men finder sandelig også bekræftelse af barnedåbens begrundelse i historien. Bla. siges det jo uomtvistelig i kirkehistorien, eksempelvis, at nogle af de apostolske fædre gør opmærksom på, at dåb af børn er en praksis, de har fra apostlene.

Er nogen interesseret i mere om den bibelske begrundelse for dåb af børn og hvad årsagen ofte er til, at mange fravælger den og i stedet vælger troendes dåb, så kan man læser lidt derom på siden www.omvendelse.dk , hvor jeg netop i en lille debat med Rene Vester gør opmærksom derpå.

Men frem til spørgsmålet. Du fremhæver Ap.G. 19:1, som begrundelse for at gendøbe, er det ikke lidt tyndt? for det var dog fordi Johs. dåben var en omvendelses dåb med et helt andet sigte, og derfor var den jo overhovedet ikke beregnet på børn, og var heller ikke en dåb til et tilhørsforhold til Jesus, men mere en del af forberedelsen dertil. Dåben, som vi har den nu, kunne jo først praktiseres efter pinsedag, og derfor ville det jo også have været underligt, om Jesus havde døbt de små børn, som han velsignede.
Med venlig hilsen
Poul

Poul Andras Sloth

Svar:

Hej Poul!

Guds fred og tak for dit indlæg om dåben.

Jeg er enig med dig i, at det er trist, hvis kristne adskilles i forskellige kirkesamfund på grund af et forskelligt syn på dåben. Dåb er en pagt med Gud og dermed en vigtig handling, og det er stort set alle kristne enige om. Det er altså ikke dåben som sådan, der adskiller os; men det er den måde vi praktiserer den på, der skaber uenighed. At dåbs praksis nødvendigvis skal føre til, at vi må gå fra hinanden er en trist overbetoning, som er helt ude af trit med bibelens tankegang.

Du nævner også, at Kirkefædrene i den efter apostolske tid, praktiserede barnedåb, og den praksis havde de fra de første apostle. Dette udsagn er sikkert rigtigt, og der er i hvert fald et bibelcitat i Apostlenes gerninger, som indirekte kan bekræfter denne praksis. Vi læser i ApG. 16;34 om fangevogteren i Filippi: ”… umiddelbart efter blev han selv, og alle i hans husstand, døbt.” Der siges ikke direkte børn; men man kan vel gå ud fra, at her var der også børn tilstede.

Børn eller voksne er ikke det egentlige problem, for døberbevægelserne døber ind i mellem også deres store børn; men spørgsmålet for døberbevægelserne er, om barnedåb med bestænkelse af barnets hoved kan kaldes en dåb. I bibelsk forstand er der først tale om dåb, når det sker ved neddykkelse. Dåb er når vandet fuldstændigt omslutter den døbte.
Når du henviser til de apostolske fædres barnedåbs praksis, bekræfter du indirekte også neddykkelsen, for det er en historisk kendsgerning, at dåb i oldkirken blev udført ved neddykkelse, hvad enten der var tale om børn eller voksne.

Du nævner også, at jeg fremhæver Apg.19; 1, som begrundelse for at gendøbe, og du spørger mig, om jeg ikke synes det er lidt tyndt? Jo! - Jeg er i øvrigt enig med dig i dine synspunkter om Johannes dåben. Men tillad mig at citere hvad jeg skrev: ” Der fremføres indimellem stærke argumenter imod gendåb, som ikke er sande. Den bliver omtalt som noget forfærdeligt, som spot mod Helligånden – at trampe på det hellige og på den gave Gud har givet o.s.v. At gendåb skulle være så forfærdelig er ikke sandt i forhold til bibelen. Der er ikke ét skriftsted, som begrunder nogen frygt for gendåb og dens følger. Tværtimod er der et eks. på at der straks foretages en ny dåb, hvor den gamle ikke har været tilstrækkelig. Jf. Ap.g. 19:1.” Det jeg her har skrevet er ikke en begrundelse for gendåb; men en konstatering af, at man døbte om hvis ikke dåben var sket på det rigtige grundlag.

Kh.
Leif Rasmussen

Svaret af:
 
Leif Rasmussen

Leif Rasmussen, Er ikke længere aktiv

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk