DAGENS ORD: ”Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer.” Johannes 14:26

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Død og begravelse?

Skal folk ligge i jorden på en bestemt måde når de begraves? Jeg har hørt at de skal ligge i en bestemt retning, men jeg kender det ikke fra biblen? Jeg skal bruge svaret i skolen, så jeg håber at I vil hjælpe mig. Ligeledes har jeg hørt at kirke tårnet vender i en bestemt retning, er det korrekt.
VH LS

Svar:

Kære LS !

Det er helt rigtigt, at der er en gammel tradition for, at mennesker skal begraves på en bestemt måde. De skal altid ligge i graven øst / vest og med hoved mod vest. Indspirationen til denne tradition er hentet i Matt 24,27: ”For som lynet kommer fra øst og lyser helt om i vest, sådan skal også Menneskesønnens komme være.”
Skriftstedet handler om, at Jesus Kristus skal komme igen. Det har den kristne kirke altid forkyndt og altid troet på. Hans andet komme skal være, som ”lynet der kommer fra øst”, siger dette skriftsted. Derfor lægger man symbolsk de døde med hovedet mod vest, så de har ansigtet mod øst. De skal se ham, når han kommer, så de kan være klar til at opstå fra døden og gå ham i møde.
Denne tanke er støttet af et andet skriftsted (1.Thess.4:16-17) ” For Herren selv vil ... stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren.”
Man kan sige, det er en smuk tradition; men der er ikke nogen direkte bibelsk anvisning på, at man skal begrave mennesker på den måde.

Kirketårnet skal ligeledes vende mod vest. Det er fordi, alteret skal vende mod øst og altid befinder sig i modsatte ende af kirketårnet. Det er lidt den samme tankegang, når præsten tjener ved alteret, har han sit ansigt vendt mod øst, hvorfra Kristus engang skal komme.Svaret af:
 
Leif Rasmussen

Leif Rasmussen, Er ikke længere aktiv

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk