DAGENS ORD: ”Herren er nær ved dem, hvis hjerte er knust, han frelser dem, hvis ånd er sønderbrudt.” Salme 34:19

[ Forrige ] [ Oversigt over Digte ] [ Næste ]

Jule digt- salme

På loftet sidder nissen.

De første vers kan rappes –
eller synges på:
Jeg ved en lærkerede ..)


På loftet sidder nissen.
Han er slet ikke sød,
for han vil ikke dele
ud af sin julegrød.

Og rotterne der skotter
og danser rundt i ring.
De håber på lidt godter
men får slet ingen ting.

For nissefar er gnaven
en rigtig hidsig-prop.
Han fylder bare maven,
vil ikke holde op.

Men syn´s du vi er bedre?
Vi fylder os med kød,
mens mange andre steder
de knap får dagligt brød.

Nu tror jeg dog slet ikke,
Gud gør os noget ondt
på grund af mad og drikke.
Men husk at spise sundt.

For maden er Guds gave:
Den kommer oven ned.
Vi må den gerne have
ud af hans kærlighed.

Og der er nok til alle,
når blot vi dele vil!
Vi må vor Gud påkalde,
Han hjælpe os dertil.

Så tak da Gud for føde,
for liv i stort og småt,
for sol i morgenrøde,
for dag der endte godt.

Men husk: Guds største gave,
det er dog Jesus Krist!
Den tro vi trygt må have,
og det er sandt og vist.


I Himlen så vor Herre


Følgende vers kan synges
på: Jeg ved en lærkerede
eller: Min død er mig til gode
eller: Syng lovsang, hele Jorden


I Himlen så vor Herre
ned til vor arme jord.
Han vil så gerne være
med os, hvor end vi bor.

Derfor har Han nu grebet
ind med sin kærlighed.
Helt som det er beskrevet,
sin Søn Han sendte ned.

Og skønt af engleskare
hans fødsel blev gjort kendt
for hyrder, der tog vare
på får på marken sendt.

Og englen glad forkyndte:
Nu Frelseren er født,
og der med liv begyndte,
for alt hvad før var dødt.

Han kom som fattig baby
ud af Marias skød,
og han fandt intet sted ly,
men vandred´ mod sin død.

Jo, Frelseren er kommen
ned til vor faldne jord
for os at fri af dommen,
når blot på Ham vi tror.

Derfor ved juletide
vi høre må igen:
Gud kan i Ham os lide.
Han er vor bedste ven.

Nu sidder i Guds Himmel
Han højt i englekor.
Og midt i verdens vrimmel
Han søger os på jord.

Og lader vi os finde
hvor end vi ellers bor.
Han vil til sig os binde
ved Hellig Ånd og Ord.

Ivan L. Jakobsen.
2007-2008
SDG


En lille forklaring.

Hvert år til jul går jeg og be´r om inspiration til den kommende juleprædiken.

I 2007 fik jeg i løbet af de sidste dage før jul lidt efter lidt inspiration til de første 4 vers ud fra den kendte julesang:
På loftet sidder nissen med sin julegrød
og også, at jeg skulle forsøge at ”rappe dem”.

Lille-jule aften gav jeg mig til at skrive dem ned, -
og så fik jeg lidt efter lidt også de sidste 9 vers.

Undervejs under nedskrivningen opdagede jeg, at versene kunne synges – både på melodien Jeg ved en lærkerede
og på påske-melodien Min død er mig til gode- måske bedre kendt som den melodi, vi bruger til Se, hvor nu Jesus træder .

Juleaften 2007 under prædikenen ”rappede” jeg de 4 første vers, og jeg sagde, at for mig at se, er der ikke noget galt i, at vi spiser kød og god mad. Vi må bare ikke se på det som en selvfølge, men som Guds gave som vi skal dele med andre.

(I løbet af 2008 fik jeg inspiration til at skrive det på vers – altså vers 5 – 9).

Ved julegudstjenesten i 2007 læste jeg de første 2 – 3 vers af ”Julesalmen” – forklarede, at jeg opdagede, at de kunne synges – sang så et par vers på ”Jeg ved en lærkerede” – og læste de sidste.

Senere – i 2008 – fandt jeg ud af, at hele salmen også kan synges på melodien til ”Syng lovsang, hele jorden” (nr. 420 i Salmebogen).


Med venlig hilsen

Ivan L. Jakobsen

NB: SDG = Soli Deo Gloria = Gud alene æren
Det er min måde at sige tak til Gud for inspirationen.

Ivan L. Jakobsen


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk