DAGENS ORD: ”Herren er nær ved dem, hvis hjerte er knust, han frelser dem, hvis ånd er sønderbrudt.” Salme 34:19

[ Forrige ] [ Oversigt over Artikler ] [ Næste ]

Med lov skal man land bygge

Ja, sådan begynder ordene i kong Valdemars Jydske Lov af 1241, og sådan står der skrevet på Københavns Byret. Men ulykkeslove virker modsat, nemlig som moralsk undergravning af vort land. ”Vé dem, der giver ulykkeslove og ivrigt fører uret til bogs”, siger Herren til Israels folk i Esajas 11:1. Og sådan taler Han også til det danske folks lovgivere.

Det er ikke underskudet på statsfinanserne, der er vor ulykke, men synd. ”Retfærdighed løfter et folk, men synd er folkenes skændsel.” Ordspr. 14:34. Første halvdel af dette bibelord står på facaden af Maribo Rådhus, resten kunne de gerne have taget med.

”Intet menneske kan holde ud at leve i synd. Det kan gå til en tid, men ikke i det lange løb”, sagde udenrigsminister Per Hækkerup i radioen i 60´erne (ungdomsudsendelse). Ordet ”synd” brugte han dog i en snæver sammenhæng, da han talte om vort moralske ansvar overfor den 3. verden. Ved ikke at leve op til det, begår vi synd, sagde han. Men ordene, han udtalte, var rammende nok.

En ”ulykkeslov”, der i disse dage måske skriger mere til Himlen end nogen anden, er den snart lovfæstede ret til at blive viet som homoseksuelle par. Halvdelen af folkekirken er imod, men flertallet af biskopperne (8 ud af 10) er for med flertallet af Christiansborgs lovgivere i ryggen. Denne synd (Guds ord kalder det ”vederstyggelighed”) vil være med til at føre Danmark og hele den vestlige verden hastigt mod afgrunden. Det er med tungt hjerte, vi om føje tid besøger Californien igen – den mest homoseksuelle stat i Amerika.

I dag begynder vi på et nyt folketingsår, der traditionen tro begynder med gudstjeneste i Slotskirken og skal forrettes af Roskildes biskop Peter Fischer-Møller, som er en af de 8 biskopper, der bifalder homoseksuel vielse. ”Det handler ikke om at bøje sig for tidsånden, men om at sådan vender evangeliet for mig”, siger han. Med andre ord: Sådan forstår han evangeliet.

Men det er et falsk evangelium, han og hans ligesindede forkynder. Således siger Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, fripostigt: ”Det er på tide, at folkekirken også her viser rummelighed.”

En sympatisk og from ældre kristen, som jeg ellers har et godt forhold til, bebrejder mig min ”negative” indstilling til kirken. ”Husk på, den er vor moder”, siger han højtideligt. Han mener det godt og har i kraft af sin meget høje alder kendt til bedre tider i folkekirken, som i dag dog er en frafalden ”skøgekirke”, selvom der hist og her stadig findes troende præster og lægfolk, der bæver for Guds ord. Men heller ikke for dem er situationen i det lange løb holdbar.

Dette er ikke en opfordring til partout at melde sig ud af folkekirken, men at vende sig mod og bort fra den skændsel, som kirkens ledere har blåstemplet som ”del af evangeliet”. Det er en opfordring til troværdigt at vidne om evangeliets sandhed. Til at være en både Johannes Døber og Paulus, som kalder synden ved navn med korsets evangelium som eneste redning for den angrende synder.

Vælger vi side og bliver Kristi efterfølgere på denne konkrete måde, vil vi også fra religiøst hold, hvadenten vi taler om folke- eller frikirke, snart få kærligheden at føle. Du vil måske i en given situation stå alene overfor det falske evangeliums bekendere. Men du vil alligevel stå godt og trygt på Herrens side og være stærk i Ham. Der findes ikke noget alternativ.

Her i den 11. time.

Jørn Nielsen, Næstved
5.10.10.
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk