DAGENS ORD: ”For det er Gud, der virker i jer både at ville og at virke for hans gode vilje.” Filipperne 2:13

[ Forrige ] [ Oversigt over Artikler ] [ Næste ]

Kan jeg virkelig bede Fadervor..?

Kan jeg virkelig bede Fadervor..?Fader
- når dette bekendtskab ikke kan ses i mit daglige liv?

vor
- når jeg isolerer mig og ikke kan anerkende andre kristne og ikke vil bede sammen med dem?

Du som er i himmelen
- når jeg er så optaget af mit liv på Jorden, at jeg ikke har tid til at samle mig skatte i himmelen?

Helliget blive dit navn
- når jeg bruger det som kraftudtryk?

Komme dit rige
- når jeg ikke gør noget for at fremskynde dette riges komme?

Ske din vilje som i himmelen, således også på Jorden
- når jeg hele tiden kun vil gøre min egen vilje og modsætter mig Guds vilje, hvis den ikke falder sammen med min og i de fleste tilfælde ikke engang spørger efter Guds vilje?

Giv os i dag vort daglige brød
- når jeg siet ikke regner med Guds hjælp, men bare stoler på min egen evne til at klare det hele?

Forlad os vor skyld, som vi også forlader vore skyldnere

- når der er bitterhed i mit sind overfor mennesker, som jeg ikke selv vil tilgive?

Led os, ikke i fristelse
- når jeg selv opsøger fristelsen og ikke følger Jesu opfordring til at våge og bede til enhver tid, for at jeg ikke skal komme i fristelse?

Fri os fra det onde

- når jeg giver onde tanker lov til at blive i mit sind?

Thi dit er riget
- når jeg er mere optaget af mig og mit?

og magten
- når jeg selv vil forme mit liv?

og æren
- når jeg kun søger min egen ære og ikke vil vanæres for Jesu skyld, som han blev det for min?

i al evighed

- når mine tanker slet ikke er orienteret mod det evige liv, men kun om mit korte liv her på Jorden?

Amen!
- når jeg ikke er villig til at sige: Lad nu det ske, som jeg har bedt om?Uffe Nissen


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk