DAGENS ORD: ”Stræb efter fred med alle og efter den helligelse, uden hvilken ingen kan se Herren.” Hebræerne 12:14

[ Forrige ] [ Oversigt over Artikler ] [ Næste ]

Er Danmark ateistisk?

Nej, vi er en sekulær stat, som ikke er imod nogens religiøse overbevisning, hvis blot den dyrkes privat eller indenfor kirkens eller andre helligdommes mure. Få lande i Europa taler så meget om ”værdier” som Danmark, men ikke om kristne værdier, thi kristendom el. rettere: Kristus er forment adgang til i det åbne rum. Min påstand er, at vi dermed i praksis er en ateistisk nation.

Der vil næppe være flertal for ateisme i Danmark, men det har intet at sige, så længe livet i praksis er gudsfornægtende, hvilket er, hvad ordet ateisme betyder.

En ung kvinde fristede en mand til at synde. Han spurgte hende: ”Hvad med Gud?” Hun svarede: ”Lad os holde Ham udenfor!” Hun var en bekendende kristen, men i praksis og i fristelsens stund Gudsfornægtende, selvom hun aldrig ville kalde sig ateist.

Francis Schaeffer gør i en af sine bøger dette tankeeksperiment: Forestil dig to mænd, en ateist og en troende, siddende på en bænk,hvor de betragter en smuk solnedgang. Ateisten spørger sin ven: ”Tror du, at der er ”nogen hjemme”, nogen Gud, i dette univers?” Vennen svarer: ”Ja, det tror jeg på”, hvorefter de rejser sig og går. Men sæt nu, de begge, når livet skal leves, opfører sig som om der ingen Gud findes, hvad er så forskellen i praksis? spørger Schaeffer.

Pointet er, at troende mennesker formelt kan fremsige trosbekendelse, læse bibelord og synge salmer og lovsange – nogle gange med oprakte hænder og føle en masse -, men hvad forskel gør det, hvis der ingen Gud er i deres praktiske liv eller hvis indholdet af deres evt. samvær efter en gudstjeneste har ren sekulær, verdslig, karakter? Hvad indtryk gør den slags ”tro” på den vantro verden?

I USA, hvis nationale motto som bekendt er: ”In God We Trust”, er indgangsvinklen til det moderne menneske en anden end i Europa. Herovre skal du nemlig som regel ikke ind i en diskussion om Guds eksistens. Det er anderledes i et ateistisk samfund.

Men hvad indgangsvinklen end er, vil Guds Ånd give os sin indgangsvinkel, hvis vi virkelig brændende ønsker det. Selv lover Han jo:

”Når Helligånden kommer over jer, skal I få kraft, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria, ja, indtil jordens ende!” (Ap.G. 1:8), uanset hvor i verden åndelige fæstningsværker og tankebygninger skal nedbrydes. 2. Kor. 10:4.

I dag var jeg ved et samvær efter en gudstjeneste med til at tage afsked med et ægtepar, noget oppe i årene, som atter skal på en missionsrejse til Bosnien. Jeg fik lov at give dem dette ord: ”Men Gud ske tak, som altid fører os i sejrstog i Kristus og ved os alle vegne åbenbarer kundskaben om Ham som en liflig duft!” (2.Kor. 2:14). Der blev fokuseret særligt på udtrykket ”alle vegne”. Og vi frydede os alle over, at evangeliets liflige duft også skal mærkes ovre i Europa med disse kære venner som dets kanaler.

Lad os bede Herren gøre os til sådanne kanaler også i Danmark. Thi evangeliet er Guds absolut sidste ultimatum til en fortabt verden.

Jørn Nielsen, Næstved, skrevet i USA den 6. juli 2008
Jørn Nielsen, Næstved


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk