DAGENS ORD: ”Herre, du er min Gud, jeg hylder dig, jeg priser dit navn, for underfuldt har du ført dine planer igennem, fast og sikkert fra fortiden.” Esajas 25:1

[ Forrige ] [ Oversigt over Artikler ] [ Næste ]

”Perler fra den Kristne SangSkat”

Begyndelsen
For flere år siden fødtes tanken i mig om at indbyde til mødesamvær, hvor vi kunne sætte fokus på at lovsynge og prise Gud. Hvor både forsamling og andre medvirkende i sangens eller musikkens tjeneste kunne forenes i dette.
Inspirationen hertil var også afledt af det lidt triste faktum, at man i flere kirkesamfund nedtonede, ja næsten ”afviklede” sangtjenesterne.
Efter en længere periode med positiv præsentation af visionen ”Perler fra den Kristne SangSkat” bl.a. for FK’s ledelse, besluttedes det at vove forsøget i regi af ”Fælleskirken”, Ølstykke.

Trefoldig vision
Det var helt fra begyndelsen et bærende element i initiativet, at arrangementerne havde et trefoldigt sigte: 1) Sangaftnerne, 2) CD – Video/DVD udgivelse fra sangarrangementerne og 3) TV – indslag fra arrangementerne.
Alle dele under den fælles betegnelse – ”Perler fra den Kristne SangSkat” for herigennem at få gennemslagskraft og synerigieffekt derved.

Meget engageret og positiv modtagelse

Vi kan nu evaluere et længere forløb, og kan med glæde og taknemmelighed til Gud sige, at den flerfoldige vision er blevet stadfæstet gennem den enorme respons, vi har fået både fra mødedeltagere og fra TV-seere.
I skrivende stund har vi også rigtig meget materiale til den første CD og DVD udgivelse med ”Perler fra den Kristne SangSkat”. Hvis alt går som vi håber, så vil vi inden for de næste måneder have udgivelsen i hånden. Som den første af en lang række………

Evangeliet ud i AL VERDEN
Via TV-programmerne kommer vi ud til de fleste kristne TV-stationer i Danmark. Derudover er det navnlig gennem den enestående mulighed, vi har via Satellit-TV kanalen ”GospelChannel” på Island, at vi når rigtig langt ud. Ikke mindre end 77 lande kan modtage programmerne. Fra Nordamerika i vest til Kina i øst. Helt ned til det nordlige Mellemøsten rækker vi mod syd.
Takket være sangens og musikkens internationale sprog, så tror vi, at det også er til velsignelse for mennesker, der ikke lige taler dansk.

Forbøn og opbakning

Vi har megen behov for forbøn i vort arbejde. Vi tror på forbønnens hensigt og magt. Hvis Herren minder dig herom, så tøv ikke med at gå ind i den opgave. (Du er MEGET velkommen til at se nærmere mht. ”SUPPORT” på www.fgp.dk) *)
Vi vil gerne se, at vi – gennem de muligheder Herren giver os, må bringe det Fulde Evangelium. At vort arbejde i sandhed må være: Full Gospel Production. AT vi må se Guds Ord åbenbaret i blandt os til Frelse, Udfrielse, Lægedom, Genoprettelse, Tegn og Undere.
Bed også om, at Herren må bane en vej, hvorigennem jeg kan blive frigjort fra mit arbejde i Politiet.*) De ovenover beskrevne MULIGHEDER er så unikke i øjeblikket, at jeg sagtens kunne bruge AL min tid på at arbejde med dette. Ikke mindst TV-produktionen.

- Hvor godt at vide, at Herren som vi tjener, er specialist i mirakler………..

I Jesu kærlighed

Niels Peter Finne


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk