DAGENS ORD: ”For det er Gud, der virker i jer både at ville og at virke for hans gode vilje.” Filipperne 2:13

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Kent Nielsen

Netpræst

Kent Nielsen, Er ikke længere aktiv

Mail: knielsen45@gmail.com

 

Advent = Forvent = Forkant

16 dec. 2009

Advent= Forvent = Forkant

Adventskransen er jo for mange danskere symbolet på at julen nærmer sig, og ordet advent betyder da også ganske rigtig forventning, altså at have noget at se frem til – og som overskriften henyder til: Vær på forkant.

Det vi ser frem til i denne tid er jo julen, en god ting at være på forkant med, og for nogle jo bare er noget der skal overstås med det stress og jag mange befinder sig i, og for andre igen blot en tradition for traditionens skyld.

Mit ægte juleønske er at mange vil stoppe op og netop se betydningen af adventstiden som den forventningens tid det er, en forventning om noget fantastisk, noget godt, glædeligt og vidunderligt, ja, der findes mange ord for det, men jeg vil gerne gå direkte til mit fokus.

Allerede flere hundrede år før det gik i opfyldelse blev der profeteret som der står i Det Gamle testamente at der skulle banes en vej for Herren.
800 år før Kristus boede der en mand i Jerusalem, som hed Esajas.
Han var en af Guds profeter og talte disse ord som står i Esajas bog kap. 40 v.3-6 Der er en, der råber i ørkenen:
Ban Herrens vej, gør hans stier jævne, hver dal skal fyldes, hvert bjerg og hver høj skal sænkes,
de krogede veje skal rettes ud, de ujævne stier gøres jævne, Herrens herlighed skal åbenbares, og alle mennesker skal se Guds frelse.

Profeten Esajas udtalte der Guds vilje, han fik en åbenbaring om noget som ville ske.

Det var en profetisk røst der lød, ligesom han også forudså Jødernes eksil i Babylon,
forudså deres tilbagevenden, og igen, Jerusalems opbygning.

Profeten Esajas har nogle af de klareste profetier om Jesus Kristus.
Og præcis der, i vers 6 kommer det ind i billedet at:
Herrens herlighed skal åbenbares, og alle skal se Guds frelse.

Herrens herlighed ser vi gennem Jesus Kristus, frelsen opnås kun gennem Jesus Kristus.

Det er det julen drejer sig om, og ordene gik bestemt heller ikke i opfyldelse lige med det samme.

Faktisk gik der ca. 800 år, så læser vi i Johannes Evangeliet kap.1 v.6: Et menneske stod frem, sendt af Gud, han kom for at pege på lyset som var Jesus, for at alle der igennem kunne komme til tro.. Dermed opfyldte Gud sit løfte gennem Johannes Døberen.

Jeg har prøvet at sætte billeder, og en lidt fri oversættelse på ordene som Esajas i G.T. og senere derefter Johannes N.T. sagde.

Hans vej der tales om, er jo at bane en vej ind i menneskers liv med tilbud om tilgivelse, frihed og frelse, det er jo ikke bare at lave ham en vej som man laver en anden motorvej, så vi i al vores stress og jag kan komme hurtigere frem.

At bane hans vej tror jeg er at bane vejen i kærlighed til vores hjerter.
De skrevne ord om ødemarken, dalene der skal hæves, hvert bjerg og høj skal jævnes ud, de krogede veje rettes ud, og de ujævne stier glattes.
De har en vigtig nutidig betydning, hvis vi ser dem i overført betydning

Både menneskelivet og samfundet kan være som en ødemark, som en ørken fyldt af tomhed, og mangel på harmonisk liv.
Glæden og kærligheden er forsvundet, en ødemark hvor disse ting ikke kan trives og finde næring.
Men vi alle ved godt at der er brug for både harmoni, kærlighed og glæde i tilværelsen.

Mange føler og kender udtrykket: Jeg er helt nede i kulkælderen.
Her lyder det: Dalene skal hæves.
Jesus ønsker ikke vi skal befinde os nede i kulkælderen, han ønsker vi skal løftes op i han lys.

Hvis vi skal løftes op, hvorfor skal så hver høj og hver bjerg jævnes ud, tænker du måske.
Vi er her i den situation at vi kan opleve modgang og modløshed, og vores problemer bliver så store at de er som uoverskuelige bjerge og høje, det er hvad der ligger i det.

De krogede veje rettes ud. Vores tanker og handlinger kan være så krogede, så forkrøblede at vi står i stampe, at går i stå, og efterfølgende giver op.

Og til sidst, de ujævne stier glattes ud.
Ordene står for at selv de mindste ting, som for nogle kan være store og svære nok, selv det kan Jesus hjælpe os med, fordi intet er for stort, og intet er for småt.

Til sidst et godt råd. Lad være at lade dårlige omstændigheder overskygge det strålende budskab at Jesus Kristus blev født, så lad denne forventningens tid hjælpe dig på forkant med en uovertruffen højtidelighed.

Han kom til os, og nu kan vi komme til ham, med alt som skrevet her, Han har ingen grænser.

Med ønsket om en rigtig glædelig og velsignet advent, og jul til alle læsere.

Kent Nielsen

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk